Publicatie

Publicatie datum

De arbeidsmarkt van de huisartsenzorg in 28 regio’s van Nederland, 2019/2020: toelichting en samenvatting van het onderzoek - en de 28 regionale factsheets.

Vis, E., Keuper, J., Bosmans, M., Batenburg, R. De arbeidsmarkt van de huisartsenzorg in 28 regio’s van Nederland, 2019/2020: toelichting en samenvatting van het onderzoek - en de 28 regionale factsheets. Utrecht: Nivel, 2020. 241 p.
Download de PDF
Serie: Huisartsenzorg - regionale arbeidsmarkt 2019/2020

De arbeidsmarkt van de Nederlandse huisartsenzorg staat onder druk, Sinds 2018 publiceert het Nivel elk jaar over de knelpunten die huisartsenpraktijken ervaren. Hierbij wordt gekeken naar vacatures, verwachte tekorten, drukte en werklast in huisartsenpraktijken. Ook kijken we naar de oplossingsrichtingen die huisartsenpraktijken inzetten. We presenteren onze resultaten op regionaaal en op landelijk niveau. Het vergelijken van de regionale factsheets biedt regio's de mogelijkheid van elkaar te leren en bovenregionale initiatieven aan te wenden.

Dit Nivel-rapport bevat de cijfers van de arbeidsmarkt huisartsenzorg van 2029/2020, zowel de landelijk gemiddelde cijfers als de cijfers per regio (deze laatste zijn als bijlagen achter in de publicatie opgenomen).

Meer weten?
Meer informatie over deze cijfers en alle eerdere publicaties in deze serie vindt u op onze pagina Cijfers Arbeidsmarkt Huisartsenzorg (www.nivel.nl/cijfers-arbeidsmarkt-huisartsenzorg).
Bron: Nivel Huisartsenpraktijkenenquête 2019/2020