Nivel: Patiënten bij de diëtist zijn steeds ouder
Nieuws
19-09-2023

Patiënten bij de diëtist zijn steeds ouder

De gemiddelde leeftijd van patiënten die de diëtist bezoeken stijgt al jaren en komt in 2022 uit op 54 jaar. Dit komt onder andere doordat het aandeel patiënten van 75 jaar en ouder weer is gestegen. Ruim 61% van de patiënten is vrouw, net als voorgaande jaren. Dit blijkt uit de jaarcijfers van 2022 en trendcijfers over 2020-2022 van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Elk jaar publiceert het Nivel informatie over het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de diëtist in de eerstelijnsgezondheidszorg. Informatie over de zorg door diëtisten in 2022 en de jaren ervoor vindt u in het rapport Zorg door de diëtist in de eerste lijn: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2020-2022.

Leeftijdsverdeling patiënten verandert weer iets in 2022: minder 45- tot 64-jarigen

In vergelijking met eerdere jaren stijgt het aandeel patiënten van 75 jaar en ouder. Hetzelfde geldt voor het percentage kinderen dat de diëtist bezoekt. Met 31% is de groep patiënten van 45 t/m 64 jaar nog steeds het grootst in 2022, maar dit lijkt juist iets te dalen ten opzichte van de jaren ervoor. De voornaamste reden om naar de diëtist te gaan blijft overgewicht.

Aandeel patiënten bij de diëtist naar geslacht en leeftijd, 2020–2022

Weer meer reguliere en minder telefonische consulten in 2022

In 2020 zagen we een plotselinge flinke stijging van het aandeel telefonische consulten, zeer waarschijnlijk vanwege de coronapandemie. In 2021 daalde dit percentage weer en in 2022 is het aandeel telefonische consulten nog kleiner geworden. Het percentage reguliere consulten neemt sindsdien weer toe.

Over het onderzoek

De cijfers van 2022 over de zorg door de diëtist in de eerste lijn zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van 57.324 patiënten die in 2022 zijn behandeld in 87 praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De representativiteit van de deelnemende diëtisten is bepaald door hun therapeut-karakteristieken te vergelijken met de landelijke situatie. De landelijke situatie is vastgesteld op basis van gegevens van eerstelijnsdiëtisten die in 2018 stonden ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN).

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.