Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de diëtist in de eerste lijn: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2020-2022.

Zinger, N., Meijer, W. Zorg door de diëtist in de eerste lijn: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2020-2022. Utrecht: Nivel, 2023. 20 p.
Download de PDF
Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 57.324 patiënten die in 2022 zijn behandeld in 87 praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Patiëntkenmerken
- Ruim 61% van de patiënten bij de diëtist is vrouw.
- De gemiddelde leeftijd van 54 jaar is vergelijkbaar met 2020 en 2021.
- Het percentage patiënten van 45-64 jaar is licht gedaald en het aantal patiënten vanaf 75 jaar is wat gestegen.

Prestatiecodes en behandelduur
- Twee derde (66%) van de geregistreerde consulten in 2022 betreft een individuele zitting reguliere diëtetiek.
- Het aandeel van een telefonische zitting ten opzichte van alle declaraties daalt weer sinds piekjaar 2020.
- Het (gemiddeld) aantal consulten per patiënt per kalenderjaar is over de jaren redelijk gelijk gebleven, al lijkt het aandeel van patiënten met een behandeltijd van meer dan drie uur wat af te nemen.

Nieuw gestarte behandeling
- Voor 41% van de patiënten die in 2022 bij de diëtist zijn geweest, werd bij het eerste consult een startprestatiecode geregistreerd.
- De meeste patiënten (85%) komen bij de diëtist na een verwijzing van een andere zorgverlener.
- In 2022 werd bij 27% van de patiënten bij de diëtist met een nieuwe behandeling een te hoog gewicht bij volwassenen (alle categorieën BMI > 25 kg/m3) geregistreerd.

Afgesloten zorg
- Voor de helft (52%) van de patiënten voor wie een behandelepisode als afgesloten geregistreerd werd, was het behandeldoel bereikt.