Nivel: Private Equity: een risico voor de huisartsenzorg?
Nieuws
27-03-2024

Private Equity: een risico voor de huisartsenzorg?

Steeds vaker hoor je dat huisartsenpraktijken onderdeel worden van een commerciële keten. Daarbij valt vaak in één moeite door de term Private Equity. Is dit terecht? En wat is dit dan eigenlijk precies? Wat zou het kunnen betekenen voor de huisartsenzorg? In een serie van drie infographics, waarvan dit de tweede is, gaan we in op de opmars van ketenvorming in de huisartsenzorg. Bovendien zullen we in een Nivel-Verbindt-sessie de verdieping opzoeken binnen het thema ‘commercialisering in de zorg’, samen met ieder die hier interesse in heeft.

De serie infographics hoort bij het onderzoeksrapport Organisatievormen in de Nederlandse huisartsenzorg: van solopraktijk naar keten (19-12-2023) .

Doel Private Equity

Private Equity is de verzamelnaam voor partijen die als doel hebben om in een relatief korte investeringsperiode zoveel mogelijk rendement te halen op hun investeringen. Huisartsenpraktijken zouden zo’n investering kunnen zijn. Er bestaan zorgen dat de invloed van Private Equity in de huisartsenzorg negatieve gevolgen zou hebben op de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.

Private Equity

Private Equity in de huisartsenzorg: omvang en betekenis

Het is een misvatting om aan te nemen dat commerciële ketens per definitie in eigendom zijn van Private Equity-partijen. Momenteel zijn er in Nederland 34 ketens van huisartsenpraktijken waarvan het aannemelijk is dat ze commercieel zijn (zie infographic Ketens in de huisartsenzorg: commerciële en niet-commerciële). Vrijwel geen van deze ketens is in eigendom van Private Equity-partijen. Wel kan dit zomaar veranderen, vanwege de opmars van ketens die we zien. Ketens vormen namelijk een aantrekkelijke overnamekandidaat voor Private Equity-partijen.
Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de mogelijke gevolgen hiervan voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Wel is het goed deze beweging en de gevolgen ervan te monitoren.

 

Praat mee over het thema 'commercialisering in de zorg'!

We nodigen u van harte uit om om mee te doen aan de volgende Nivel-Verbindt-sessie.

Wanneer: Woensdag 24 april 2024, 14.00-17.00 uur
Voor wie: Zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, ieder die in aanraking is gekomen met – of betrokken is bij – commercialisering in de zorg
Thema: Past commercialisering in een duurzaam zorgstelsel?
We wisselen van gedachten over de rol van commerciële partijen in de zorg. Zijn ze een bron van de noodzakelijke innovatie en vernieuwing? Of brengen ze ongewenste neveneffecten met zich mee? We willen graag zoveel mogelijk deelnemers met verschillende perspectieven aan bod laten komen.
Doe mee! Open het Aanmeldformulier en vul het in! We kijken uit naar uw aanwezigheid!

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.