Publicatie

Publicatie datum

Organisatievormen in de Nederlandse huisartsenzorg: van solopraktijk naar keten.

Jansen, L., Timans, R., Batenburg, R., Tuyl, L. van. Organisatievormen in de Nederlandse huisartsenzorg: van solopraktijk naar keten. Utrecht: Nivel, 2023. 58 p.
Download de PDF
Dit rapport biedt inzicht in de huidige organisatievormen binnen de Nederlandse huisartsenzorg en de wijze waarop deze zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Ook wordt er vooruitgeblikt op organisatorische trends en de mogelijke gevolgen hiervan op de lange termijn. We beogen met dit rapport een basis te bieden voor verder onderzoek naar organisatievormen binnen de huisartsenzorg en de gevolgen van de nieuwste ontwikkelingen, in het bijzonder ketenvorming, voor de kwaliteit van zorg en de houdbaarheid van het zorgstelsel. Van daaruit kunnen de mogelijkheden verkend worden om de Nederlandse eerste lijn vanuit het perspectief van de huisartsenpraktijk verder te verstevigen.