Nivel-dossier Commercialisering in de huisartsenzorg

Ketenvorming in de huisartsenzorg zijn in opkomst. Maar om hoeveel ketens gaat het dan? En om hoeveel commerciële? En wat zijn de voor- en nadelen hiervan op kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg?

De huisartsenzorg in Nederland staat voor grote uitdagingen. In een aantal regio’s dreigt een tekort aan huisartsen. Tegelijkertijd kiezen jonge huisartsen er minder vaak voor om een eigen praktijk te runnen. Regeldruk, administratieve lasten en een hoge werkdruk maken praktijkhouderschap onaantrekkelijk. Bovendien zijn de overnamekosten van bestaande praktijken vaak hoog.

Praktijkovername en ketenvorming

Een aantal partijen speelt daar op in door praktijken over te nemen of aan elkaar te rijgen onder een gemeenschappelijke naam. Huisartsen komen dan in loondienst of werken als zzp-er voor zo’n bedrijf. Een aantal van deze bedrijven werkt met extern kapitaal en winstoogmerk.

Ketenvorming staat niet gelijk aan commercialisering!

Van de ruim 4800 huisartsenpraktijken in Nederland zijn er maximaal 842 onderdeel van een keten. Van deze praktijken zijn er 567 die als rechtsvorm een Besloten Vennootschap (BV) zijn, waardoor ze onderdeel zouden kunnen zijn van een commerciële keten. Maar dit is lang niet altijd het geval, weten we. Voor ten minste 116 ketenpraktijken is het aannemelijk dat ze onderdeel zijn van een commerciële keten, aangezien een onderneming met als rechtsvorm BV de eigenaar is van deze praktijken.

Aantal ketens in de huisartsenzorg, commerciële en niet-commerciële. Bekijk de hele infographic.
Nivel-HA-ketens (niet-)commercieel

Commercialisering en ketenzorg: onderzoeksresultaten van het Nivel

Wat is bekend over ketenvorming in de Nederlandse huisartsenzorg? En hoe verhoudt de (vermeende?) opkomst van commercie in deze zorg zich tot dit fenomeen? Wat kunnen de gevolgen zijn van ontwikkelingen als ketenvorming en de commercialisering?

Sinds 2023 doet het Nivel gericht onderzoek op deze thema’s. De onderzoeksrapportages die hieruit voorkomen verzamelen we in dit dossier, zodat u een goed overzicht krijgt van wat er speelt rondom dit thema.

  • Ga naar de rubriek Publicaties op deze webpagina voor alle gerelateerde Nivel-publicaties.
  • Ga naar de bijbehorende Nivel-nieuwsberichten voor een bondige duiding bij deze rapportages.
  • Houd deze rubrieken op deze pagina in de gaten; ze worden regelmatig aangevuld met nieuw Nivel-onderzoek.

Vervolgonderzoek naar kwaliteit en toegankelijkheid van zorg van ketenpraktijken

Het is van belang om (commerciële) ketenvorming in de huisartsenzorg nauwlettend te volgen:

  • Het meest prangend is de vraag wat de gevolgen van ketenvorming zijn voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de Nederlandse huisartsenzorg.
  • Daarnaast is er de vraag in hoeverre er sprake is van het ongewenst wegvloeien van geld uit de gezondheidszorg, indien er vooral commerciële belangen gaan spelen.
  • Maar het is ook belangrijk om te kijken naar de mogelijk positieve effecten van ketenvorming.
  • Wat betekent het voor de huisartsen die werken in een dergelijke praktijk, en wat betekent het voor de samenwerking met andere huisartsenpraktijken of met andere zorgaanbieders of het sociale domein?

Dit zijn belangrijke vragen voor inzetten op een houdbaar zorgstelsel in de toekomst, die beantwoord moeten worden.

Het Nivel zal de ontwikkelingen omtrent ketenvorming in de huisartsenpraktijk nauwlettend blijven volgen, om zo bij te dragen aan het beantwoorden van deze vragen.

 

Praat mee over het thema 'commercialisering in de zorg'!

We nodigen u van harte uit om om mee te doen aan de volgende Nivel-Verbindt-sessie.

Wanneer: Woensdag 24 april 2024, 14.00-17.00 uur
Voor wie: Zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, ieder die in aanraking is gekomen met – of betrokken is bij – commercialisering in de zorg
Thema: Past commercialisering in een duurzaam zorgstelsel?
We wisselen van gedachten over de rol van commerciële partijen in de zorg. Zijn ze een bron van de noodzakelijke innovatie en vernieuwing? Of brengen ze ongewenste neveneffecten met zich mee? We willen graag zoveel mogelijk deelnemers met verschillende perspectieven aan bod laten komen.
Doe mee! Open het Aanmeldformulier en vul het in! We kijken uit naar uw aanwezigheid!
Nivel Kenniscentrum . Nivel-dossier Commercialisering in de huisartsenzorg . Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 19-04-2024; geraadpleegd op 12-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/organisatie-en-kwaliteit-zorg/dossier-commercialisering-huisartsenzorg