Regionale verschillen tussen huisartsenpraktijken in drukte en uitgestelde zorgvraag door corona
Nieuws
17-06-2020

Regionale verschillen tussen huisartsenpraktijken in drukte en uitgestelde zorgvraag door corona (Nivel Huisartsenpraktijkenenquête 2020)

Met de versoepeling van de coronamaatregelen, die vanaf 11 mei 2020 stapsgewijs is ingezet, verwacht een meerderheid van de huisartsen extra ondersteuning nodig te hebben om aan de te verwachten drukte en uitgestelde zorgvraag te voldoen. Verschillen in deze drukte en uitgestelde zorgvraag tussen provincies stroken grotendeels met de verschillen waarin de pandemie zich in april voordeed. Dit blijkt uit de Nivel Huisartsenpraktijkenenquête 2020.

Eind april, toen de grootste piek van de coronapandemie achter de rug was, heeft het Nivel alle huisartsenpraktijken een web-enquête gestuurd om de gevolgen van de pandemie tot dan toe te inventariseren. Ook is hen gevraagd vooruit te kijken naar de periode dat de coronamaatregelen versoepeld worden.

Percentage gemiste en vervangen consulten in april zeer hoog
Gemiddeld schatten huisartsen in de maand april 46% van de consulten te hebben gemist. Naar schatting is daarnaast gemiddeld 55% vervangen door consulten op afstand. Het percentage gemiste consulten verschilt tussen provincies: het is lager in provincies waar meer is vervangen door consulten op afstand, en andersom.

Huisarts en praktijkondersteuner minder druk, doktersassistent drukker
De effecten van de coronapandemie hebben verschillende effecten op de verschillende professionals die werkzaam zijn in de huisartsenpraktijken. Huisartsen hadden het rustiger, maar doktersassistenten hadden het eerder drukker. Dit hangt ook samen met de impact van de pandemie: in Noord-Brabant was deze hoger dan in Groningen en Drenthe.

Uitgestelde zorgvraag verschillend per provincie
In Limburg verwachten de meeste praktijken extra ondersteuning nodig te hebben om de uitgestelde tweedelijnsbehandelingen (blauwe balk in figuur) te verwerken. Dit is ook de provincie die eind april te maken had met het hoogste aantal ziekenhuisopnamen als gevolg van de corona-uitbraak.
Ook voor de uitgestelde zorgvraag van chronisch zieken en kwetsbare groepen (groen en rood) geven veel Limburgse praktijken aan extra ondersteuning nodig te hebben. Praktijken in de provincie Friesland, Drenthe en Zeeland geven dit relatief minder vaak aan.

Uitgestelde zorgvraag verschillend per provincie


Uitkomsten van belang voor huisartsenpraktijken en beleidsvoerders
De factsheet met de resultaten van de enquête biedt inzichten over de gevolgen van corona in de huisartsenpraktijken. Dit geeft vergelijkingsmateriaal waar huisartsen en huisartsenpraktijken behoefte aan hebben én biedt informatie over waar mogelijk ondersteuning gegeven kan worden, door wie en vooral welke ondersteuning dit is.

Over het onderzoek
De respons op de Nivel Huisartsenpraktijkenenquête 2019, uitgezet  onder alle Nederlandse huisartsenpraktijken was 35%, wat neerkomt op 1443 huisartsenpraktijken. Deze gegevens vormen de basis van deze factsheet. Het Nivel voert dit onderzoek uit in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), mede-opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De vragenlijst is opgesteld in afstemming met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). 

De jaarlijkse Nivel Huisartsenpraktijkenenquête is het enige onderzoek in Nederland dat landelijk én regionaal de impact van de coronapandemie op de huisartsenzorg monitort vanuit praktijkperspectief. De bevindingen worden verwerkt in een reeks van factsheets waarvan dit de tweede is.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.