Nivel: Toename fysiotherapie bij artrose, maar eigen risico mogelijk drempel
Nieuws
16-05-2023

Toename fysiotherapie bij artrose, maar eigen risico mogelijk drempel

Terwijl steeds minder artrose patiënten een knie- of heupprothese krijgen, maken ze steeds meer gebruik van fysio- en oefentherapie. Maar dat geldt niet voor patiënten die hun eigen risico niet hebben verbruikt. Sinds 2018 wordt fysio- en oefentherapie vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering om deze zorg te stimuleren. Dat lukt, maar het eigen risico is mogelijk een belemmering. Dat blijkt uit onderzoek van de onderzoekswerkplaats ‘Routine Zorgdata voor Passende Zorg’ van het Nivel en Zorginstituut Nederland.

Het onderzoek laat een daling zien tussen 2013 en 2019 in het aandeel nieuwe patiënten met knie- of heupartrose waarbij een prothese wordt geplaatst. Tegelijkertijd is het aandeel patiënten dat wordt gezien door de fysio- of oefentherapeut gestegen van 2013 tot en met 2017. Echter, sinds de invoering van fysio- en oefentherapie voor knie- en heupartrose in het basispakket per 1 januari 2018, neemt het aandeel nieuwe patiënten dat wordt behandeld bij de fysio- en oefentherapeut af. Deze afname is uitsluitend zichtbaar onder patiënten die hun eigen risico nog niet verbruikt hebben.

Artrose

Passende zorg bij knie- en heupartrose

In medische richtlijnen van fysio- en oefentherapeuten, orthopeden en huisartsen wordt aangeraden om patiënten met knie en heupartrose in de eerste drie maanden na diagnose conservatief te behandelen. Een conservatieve behandeling kan worden gegeven door de huisarts en/of de fysio- en oefentherapeut, en bestaat uit (leefstijl)advies, pijnmedicatie en oefentherapie. Pas wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, kan worden overwogen om patiënten door te sturen naar de orthopeed voor behandeling in de tweede lijn. Daar kan samen met patiënten o.a. worden gekeken naar de optie om een knie- of heupprothese te plaatsen.

Houd rekening met het eigen risico

Fysio- en oefentherapie werd voor 2018 vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Om fysio- en oefentherapie bij artrose van de knie en heup te stimuleren, worden de eerste 12 behandelingen voor die aandoening sinds 2018 vergoed vanuit de basisverzekering. Uit het onderzoek blijkt echter dat patiënten die hun eigen risico niet verbruikt hebben, sinds 2018 minder gebruik maken van fysio- en oefentherapie. Deze afname is niet zichtbaar bij patiënten die hun eigen risico wel verbruikt hebben. De onderzoekers bevelen daarom aan om bij beleidskeuzes rekening te houden met financiële prikkels die uitgaan van het eigen risico, zodat financiële prikkels geen belemmering vormen voor de beweging naar passende zorg.

Datakoppeling brengt verschuivingen van zorg in kaart

Het onderzoek is uitgevoerd  binnen de gezamenlijk onderzoekswerkplaats ‘Routine Zorgdata voor Passende Zorg’ van het Nivel en Zorginstituut Nederland. Binnen deze onderzoekswerkplaats worden gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen gekoppeld aan verzekeringsdata uit eerste- en tweedelijnszorg. De onderzoekers brachten verschuivingen van zorg van tweedelijnszorg in het ziekenhuis naar eerstelijnszorg bij de huisarts, fysio- en oefentherapeut in kaart voor nieuwe patiënten met knie en heup artrose. Deze verschuiving is belangrijk om de beweging naar passende zorg voor deze patiëntengroep vorm te geven.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.