Nieuws
29-05-2019

Vijf praktische instrumenten geven inzicht in de relatie tussen cliënt en zorgprofessional

Onderwerp van het symposium ‘Cliënt aan Zet’ van 13 mei was het in kaart brengen van de relatie tussen cliënt en professional in de langdurige zorg. Centraal hierbij stond de belangrijke, actieve rol die cliënten kunnen spelen bij kwaliteitsverbetering. Nieuwe instrumenten voor het in kaart brengen en verbeteren van de relatie tussen cliënt en zorgprofessional, ontwikkeld door vier instituten met subsidie van ZonMw, kwamen uitgebreid aan bod. Het Nivel presenteerde de Toolbox ‘Horen zien en spreken’.

De kwaliteit van zorgrelaties in de langdurige zorg – de gehandicaptenzorg, de verpleging, verzorging en thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg – is van grote invloed op de kwaliteit van leven van de cliënten. Met traditionele kwaliteitsmetingen, zoals de inzet van vragenlijsten, is dit echter maar moeilijk te meten. Om de kwaliteit van de zorgrelatie beter in kaart te brengen en daarmee te kunnen verbeteren hebben vier instituten, gesubsidieerd door ZonMw,  verschillende kwalitatieve instrumenten ontwikkeld. Tijdens het symposium ‘Cliënt aan Zet’ werden ze gepresenteerd:

Voor én door cliënten: Toolbox ‘Horen zien en spreken’
De Toolbox ‘Horen, zien en spreken’ bevat twee tools voor kwaliteitsverbetering voor én door cliënten in de langdurige zorg: ‘WIEK interview’ en ‘Luister naar mijn verhaal’. Op de website worden beide instrumenten aan de hand van video’s met gebruikers beschreven en zijn de handleidingen te downloaden.

  • Met het instrument ‘WIEK interview’ vraagt een co-onderzoeker (een ervaringsdeskundige cliënt) aan de hand van tien themakaarten naar de individuele ervaringen van een cliënt met een zorgprofessional, met het doel de individuele zorgrelatie (verder) te verbeteren.
  • Met het instrument ‘Luister naar mijn verhaal’ verzamelen co-onderzoekers (ervaringsdeskundige cliënten) van meerdere cliënten de narratieve ervaringen met zorgprofessionals, die vervolgens anoniem worden teruggekoppeld aan de professionals. Op basis van de verzamelde verhalen kunnen zorgprofessionals reflecteren op de zorgrelatie en algemene verbeterpunten formuleren voor hun contacten met cliënten.

Vier praktische instrumenten geven inzicht in de relatie tussen cliënt en zorgprofessional

Symposium ‘Cliënt aan Zet’ (13 mei 2019)
Naast presentaties over de meetinstrumenten werd er gesproken over cliëntbetrokkenheid bij kwaliteitsverbetering in de toekomst: Dominique van ‘t Schip, kwaliteitsadviseur van het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR), en Jan Zandijk, voorzitter van MIND Ypsilon (lidorganisatie van het Landelijk Platform Psychische Gezondheid), gaven de negentig aanwezigen in de Verkadefabriek in Den Bosch hun toekomstvisie. Verschillende mogelijkheden voor verfijning kwamen hierbij aan de orde, zoals bijvoorbeeld meer aandacht voor de rol van naasten (verwanten). Maar de belangrijkste conclusie aan het eind van de dag was dat de nieuwe instrumenten en methoden heel waardevolle inzichten opleveren voor de kwaliteit van zorg, en dat het dus vooral zaak is om de instrumenten te gaan gebruiken!

Aan de slag met de nieuwe meetinstrumenten langdurige zorg?
Bekijk de informatie via de links en/of neem contact op met betrokkenen:

Toolbox "Horen, zien en spreken"

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

E-mailadres
U kunt zich op elk moment afmelden, via de link in de voettekst van onze e-mails. Meer over ons privacybeleid vindt u bij Privacyverklaring Nivel. Als marketingplatform gebruiken wij MailChimp. Wanneer u zich via 'Aanmelden' abonneert op onze nieuwsuitingen, erkent u dat uw informatie wordt overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Meer hierover vindt u bij Mailchimp's legal policies.