LIZ-model: Duurzaam verbeteren wat

Wat kan precies worden gedaan om bij te dragen aan het duurzaam verbeteren van de zorg door te leren van incidenten?

Centraal binnen LIZ staat het systematisch leren naar aanleiding van geregistreerde en geanalyseerde incidenten. Er zijn verschillende methoden voor oorzakenanalyse die u inzicht kunnen bieden in de oorzaken van incidenten en de aanwezigheid van eventuele trends. Kennis daarvan vormt de basis voor gerichte verbetering.

Prioritering
Toch, indien er sprake is van meerdere concrete problemen, is het uit praktisch oogpunt soms niet haalbaar om de problemen allemaal tegelijkertijd aan te pakken. In die gevallen kan een risicomatrix uitkomst bieden. Dit is een instrument dat helpt om prioriteiten aan te brengen in risico's en problemen.

 
Wagner, C. LIZ-model: Duurzaam verbeteren wat. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 05-04-2024; geraadpleegd op 14-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-onderzoeksprogrammas/organisatie-en-kwaliteit-zorg/dossier-patientveiligheid/landelijk-programma-patientveiligheid-2008-2012/patientveiligheidsinterventie-liz/liz-model/liz-model-stap-4-duurzaam-verbeteren/liz-model-duurzaam-verbeteren-wat