Onderzoek laten doen met het Consumentenpanel Gezondheidszorg

Er zijn verschillende mogelijkheden om onderzoek uit te laten voeren binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Afhankelijk van het doel van het onderzoek trekken we een steekproef die representatief is voor de algemene bevolking in Nederland of een steekproef waarbij op basis van bekende kenmerken een selectie wordt gemaakt.

Mogelijkheden voor onderzoek met het ConsumentenpanelMogelijkheden voor onderzoek met het Consumentenpanel
In het overzicht ziet u welke onderzoeksmogelijkheden er zijn om onderzoek te doen met het Consumentenpanel Gezondheidszorg.
Meer informatie over het Burgerplatform is apart opgenomen.

Onderzoek laten doen

SteekproevenSteekproeven
Van de panelleden zijn veel achtergrondkenmerken bekend, zoals leeftijd, geslacht en opleiding. Hierdoor kunnen we, naast een steekproef die representatief is voor de algemene bevolking in Nederland, ook steekproeven trekken waarbij eerst op basis van bekende kenmerken een selectie wordt gemaakt. Een voorbeeld hiervan is dat voor een onderzoek naar maatschappelijke participatie onder ouderen alleen mensen boven de 65 jaar kunnen worden geselecteerd.

Van een deel van de panelleden hebben we daarnaast gegevens beschikbaar over hun zorggebruik. Dit zijn namelijk de gegevens zoals deze zijn geregistreerd door hun huisarts, die deelneemt aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hun antwoorden in onze vragenlijsten kunnen we combineren met deze routinematige geregistreerde zorggegevens

Onderzoek aanvragenOnderzoek aanvragen
Aanvragen voor onderzoek worden altijd voorgelegd aan de programmacommissie van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Deze commissie beoordeelt of de aanvraag past binnen de doelstellingen van het panel. Na goedkeuring van de programmacommissie en bij ruimte binnen de planning, kan het onderzoek worden gestart.

Uiteraard zijn er kosten aan het gebruik van het Consumentenpanel verbonden. Ook kent het Nivel een openbare publicatieplicht, wat betekent dat het Nivel over alle onderzoeken die zij uitvoert, dus ook over de onderzoeken die binnen het panel worden uitgevoerd, openbaar publiceert.

Meer weten?Meer weten
Dr. Anne Brabers, senior onderzoeker bij het Nivel
[T] 030 272 98 55
[E] a.brabers@nivel.nl

Panelleden die meer informatie willen kunnen contact met ons opnemen via
[E] consumentenpanel@nivel.nl.