Meten patiëntveiligheidscultuur in ziekenhuizen en ZBC's, 2019-2022

Nivel-dossier Patiëntveiligheid

In navolging van de eerste monitor in de ZBC’s in 2016 wordt een tweede retrospectief dossieronderzoek uitgevoerd onder patiënten die een risicovolle behandeling hebben ondergaan.

tweede meting

binnen het specialisme orthopedie, oogheelkunde, plastische chirurgie, algemene heelkunde of cardiologie.

Methode

In 30 ZBC’s worden 20 patiëntendossiers in twee fases beoordeeld op zorggerelateerde schade en of deze potentieel vermijdbaar was. Daarnaast worden de patiënten van wie het dossier wordt beoordeeld bevraagd over hun ervaringen met betrekking tot de behandeling in de ZBC.

Wagner, C. Meten patiëntveiligheidscultuur in ziekenhuizen en ZBC's, 2019-2022 . Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 12-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/organisatie-en-kwaliteit-zorg/dossier-patientveiligheid/monitor-patientveiligheid-2019-2022/meten-patientveiligheidscultuur-ziekenhuizen-en-zbcs