Monitor Zorggerelateerde schade in zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) - tweede meting, 2019-2022

Nivel-dossier Patiëntveiligheid

Het onderzoek naar potentieel vermijdbare schade in zelfstandige behandelcentra (ZBC's) maakt deel uit van het overkoepelende project Monitor Patiëntveiligheid 2019-2022.

Een deel van de planbare, minder complexe zorg waarvoor patiënten niet of kortdurend opgenomen hoeven te worden wordt uitgevoerd in zelfstandige behandelcentra (ZBC’s / klinieken).

Rol zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) in de zorg

Verwacht wordt dat de rol van deze klinieken in het zorglandschap van medisch-specialistische zorg in de toekomst groter zal worden, waarmee ook de risico’s worden verplaatst met betrekking tot patiëntveiligheid.

Inzicht in patiëntveiligheid in ZBC’s is een basisvoorwaarde om goede zorg te leveren, waarbij de kans op tijdelijke of blijvende schade voor de patiënten, langer verblijf in de klinieken of extra behandelingen ten gevolge van de schade zo klein mogelijk wordt gehouden.

Tweede meting in ZBC’s

De monitor is de tweede meting naar patiëntveiligheid in ZBC’s. De eerste meting heeft plaats gevonden in 2016. Op verschillende plekken in het rapport worden resultaten vergeleken met de eerste meting.

De eerste meting is te vinden bij Patiëntveiligheidscultuur in Nederlandse Zelfstandige Behandelcentra: eerste meting van de veiligheidscultuur en veerkracht binnen ZBC’s.

Vier onderzoeksvragen

In deze tweede monitor zijn vier onderzoeksvragen rondom patiëntveiligheid in ZBC’s onderzocht:

  1. Wat is de aard, ernst en omvang van potentieel vermijdbare zorggerelateerde schade bij patiënten die in 2019 een behandeling in een kliniek hebben ondergaan binnen de specialismen bariatrie, cardiologie, dermatologie, orthopedie, oogheelkunde en plastische chirurgie?
  2. Wat is de ervaring van patiënten met hun behandeling en de kwaliteit van zorg in de kliniek?
  3. In welke mate is de zorggerelateerde schade gerelateerd aan de toepassing van medische technologie bij deze patiëntenpopulatie?
  4. Wat is de kwaliteit van de dossiervoering in de klinieken?

Resultaat

Rapport

Wagner, C. Monitor Zorggerelateerde schade in zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) - tweede meting, 2019-2022. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 12-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/organisatie-en-kwaliteit-zorg/dossier-patientveiligheid/monitor-patientveiligheid-2019-2022/monitor-zorggerelateerde-schade-zbcs-tweede-meting