COMPaZ 2.0 - ontwikkelen en eerste digitale meting patiëntveiligheidscultuur in de organisatie, 2017

Nivel-dossier Patiëntveiligheid

Het vragenlijst-instrument COMPaZ 1.0, dat in 2007 is ontwikkeld voor het meten van de patientveiligheidscultuur, is doorontwikkeld als de digitale tool COMPaZ 2.0, die u kunt inzetten in uw ziekenhuis.

Met een gedigitaliseerde versie van de COMPaZ-vragenlijst (COMPaZ 2.0) kunnen we ook binnen uw ziekenhuis op anonieme wijze een cultuurmeting uitvoeren onder uw ziekenhuismedewerkers. Het Nivel doet onderzoek naar de patiëntveiligheidscultuur in diverse sectoren van de gezondheidszorg.

Nivel_SOPs-filmpje-COMPaZ

De COMPaZ-vragenlijst is een bewerking  van de Hospital Survey On Patient Safety Culture (HSOPSC) (versie 1, 2006). Dit is een van de vele Surveys On Patient Safety Culture (SOP's) die zijn ontwikkeld door het Amerikaanse Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)

De patiëntveiligheidscultuur is een belangrijke basis voor de patiëntveiligheid binnen de praktijk. Een positieve veiligheidscultuur wordt gekenmerkt door openheid en onderling vertrouwen.

COMPaZ 2.0: vijftig online vragen over de patiëntveiligheidscultuur in het ziekenhuis

In 2017 is het meetinstrument COMPaZ 2.0 ontwikkeld. De vragenlijst bestaat uit 50 vragen die de veiligheidscultuur op 11 dimensies meten, waaronder bijvoorbeeld samenwerking tussen afdelingen, teamwork binnen een afdeling en het geven van feedback en het leren van fouten.

De COMPaZ 2.0-vragenlijst bestaat uit 50 vragen die de veiligheidscultuur op 11 dimensies meten, waaronder bijvoorbeeld samenwerking tussen afdelingen, teamwork binnen een afdeling en het geven van feedback en het leren van fouten. Bij de vragenlijst hoort de Handleiding COMPaZ.

Nivel-COMPaZ-vragenlijst  Nivel-COMPaZ-handleiding


Wat levert de COMPaZ 2.0-cultuurmeting u op?

Intern: de resultaten kunt u gebruiken voor het intern bespreken en optimaliseren van de veiligheidscultuur. Extern: daarnaast kunt u de uitkomst gebruiken voor (her)accreditaties en gesprekken met de IGJ.
Tevens wordt via de COMPaZ-cultuurmeting een vergelijking gemaakt tussen de veiligheidscultuur van uw ziekenhuis en die van andere Nederlandse ziekenhuizen.

Flevoziekenhuis (2018): 'Met COMPaZ krijgen we meer inzicht in de veiligheidscultuur van ons ziekenhuis. Ook komen cultuurverschillen tussen de afdelingen en zorgverleners veel duidelijker naar voren.'

Hoe gaat de COMPaZ 2.0-cultuurmeting in zijn werk?

De COMPaZ-cultuurmeting wordt samen met uw ziekenhuis breed uitgezet. De online vragenlijst wordt op maat gemaakt, met de afdelingsnamen en functies die u hanteert in uw ziekenhuis. Het Nivel voert de cultuurmeting uit in afstemming met het ziekenhuis. De resultaten worden geanonimiseerd gepresenteerd in een rapport en per afdeling wordt een bijlage gemaakt met specifieke resultaten. Het Nivel presenteert de resultaten in uw ziekenhuis en ondersteunt het ziekenhuis door aanbevelingen op maat aan te bieden. De geschatte doorlooptijd voor de COMPaZ-cultuurmeting is vier maanden.

Uw ziekenhuis ontvangt:

  • de gevalideerde online COMPaZ-vragenlijst op maat gemaakt voor uw ziekenhuis
  • een onafhankelijk rapport dat bestaat uit drie onderdelen: het geanonimiseerde ziekenhuisbrede resultaat; de resultaten per afdeling; een vergelijking van de veiligheidscultuur in uw ziekenhuis met die van andere Nederlandse ziekenhuizen
  • een presentatie van de resultaten in uw ziekenhuis, inclusief aanbevelingen voor de praktijk

Nivel-icoon vragenlijst Historie van COMPaZ in onderzoek

  • In 2006 hebben het EMGO-instituut en het Nivel de Amerikaanse vragenlijst van de Agency for Healthcare Research and Quality gevalideerd voor de Nederlandse ziekenhuizen.
  • COMPaZ 1.0 is in 2007 ontwikkeld (als papieren versie) en ingezet voor het meten van de patiëntveiligheidiscultuur in ziekenhuizen. 
  • Van 2008 tot 2012 maakte de COMPaZ-cultuurmeting deel uit van het VMS-Veiligheidsprogramma dat toen liep. De COMPaZ-cultuurmeting is in die tijd in de meeste Nederlandse ziekenhuizen een keer gebruikt.
  • In 2017 publiceerde het Nivel de Monitor Zorggerelateerde Schade 2012-2017, met onder andere resultaten uit onderzoek met de COMPaZ-vragenlijst.
  • Voor onderzoek binnen de Monitor Patiëntveiligheid 2019-2022 wordt gebruikgemaakt van de Nederlandse versie van de COMPaZ-vragenlijst.

 

Wagner, C. COMPaZ 2.0 - ontwikkelen en eerste digitale meting patiëntveiligheidscultuur in de organisatie, 2017. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 22-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/organisatie-en-kwaliteit-zorg/dossier-patientveiligheid/patientveiligheidsmonitor-2015-2018/compaz-2