Organisatiestructuur

Zo’n honderd wetenschappers onderzoeken bij het Nivel allerlei aspecten van de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast werken er ongeveer zestig professionals in onderzoeksgerelateerde en ondersteunende functies.

Het Nivel is een stichting onder bestuur van een directie met staf, en met een Raad van Toezicht die toeziet op de manier waarop de directie het instituut bestuurt. De organisatiestructuur van het Nivel is hieronder weergegeven, waarna de verschillende onderdelen worden toegelicht.

OrganisatieOrganogram

Nivel organogram


Panels met patiënten, cliënten en burgersRaad van Toezicht

In de Raad van Toezicht van het Nivel hebben de volgende personen zitting:

H.J. (Henk) Smid (voorzitter)
 Henk Smid
H.J. (Erik) Dannenberg (lid)
 • Voorzitter Divosa, de vereniging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein
 • Lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Voorzitter Raad van Toezicht Viattence, wonen, zorg en welzijn tussen Zwolle en Apeldoorn
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie SWZ in Zwolle
 • Voorzitter Stichting Present Nederland
 • Voorzitter VWS Meerjarenprogramma Depressiepreventie
 • Voorzitter Academische Werkplaats Impuls
 Erik Dannenberg
Prof. dr. ir. A.G. (Tanja) van der Lippe (lid)
 • Hoogleraar Sociologie verbonden aan de afdeling Sociologie / ICS van Universiteit Utrecht
 • Voorzitter van de afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht
 • Voorzitter Interuniversity Center of Social Science Theory and Methodology (ICS)
 • Onderzoeksdirecteur ICS Utrecht
 • Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 • Lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)
 • Lid van de European Academy of Sociology
 • Lid van de redactieraad van Oxford Bibliographies in Sociology
 • Lid van de redactieraad van the Encyclopedia of Quality of Life Research, Springer
 • Lid van de redactie van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad NIDI
 • Lid wetenschappelijk adviescollege Sociale en Geesteswetenschappen NWO
  Tanja van der Lippe
Drs. G.J.M. (Frida) van den Maagdenberg (lid)
 • Lid Raad van Bestuur AMC
 • Lid Raad van Bestuur VUmc
 • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Loterij
 • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Waterschapsbank
 • Lid Centrale Plancommissie van het Centraal Planbureau (CPB)
 • Lid Evaluatiecommissie Doelmatigheid ZonMw
  Frida van den Maagdenberg
Prof. dr. S.E.J.A. (Sophia) de Rooij (lid)
 • Bestuursvoorzitter Medisch Spectrum Twente
 • Hoogleraar interne geneeskunde leerstoel Geriatrie / Ouderengeneeskunde RUG/UvA
 • Internist ouderengeneeskunde en klinisch geriater
 • Lid Kwaliteitsraad Zorginstituut
  Sophia de Rooij


Organisatie beleidsorganisatieDirectie en staf

De leiding van het Nivel is in handen van de directie, die samen met de adjunct-directeuren, de 12 programmaleiders en de manager Internationale Projecten de staf vormen. Iedere programmaleider stuurt een team onderzoekers aan op zijn of haar onderzoeksgebied. De meeste programmaleiders hebben tevens een stoel als hoogleraar bij een (of meer) van de Nederlandse en/of buitenlandse universiteiten.

Cordula Wagner Prof. dr. C. (Cordula) Wagner
Directeur; projectleider Patiëntveiligheid
Roland Friele Prof. dr. ir. R.D. (Roland) Friele
Adjunct-directeur Onderzoek; hoofd onderzoeksafdeling Organisatie en Sturing in de Zorg; programmaleider Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg
Wouter de Kruijff Drs. W. (Wouter) de Kruijff
Adjunct-directeur Bedrijfsvoering
Jeroen Hasselaar Dr. G.J. (Jeroen) Hasselaar
Hoofd onderzoeksafdeling Eerstelijnszorg
Jany Rademakers Prof. dr. J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling Gezondheidszorg vanuit het Perspectief van Patiënten, Cliënten en Burgers; projectleider Gezondheidsvaardigheden en Patiëntenparticipatie
Ronald Batenburg Prof. dr. R.S. (Ronald) Batenburg
Programmaleider Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg
Hennie Boeije Dr. H. (Hennie) Boeije
Programmaleider Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen
Dolf de Boer Dr. D. (Dolf) de Boer
Programmaleider Zorg vanuit Patiëntperspectief
Liset van Dijk Prof. dr. ir. L. (Liset) van Dijk
Programmaleider Farmaceutische Zorg
Michel Dückers Prof. dr. M.L.A. (Michel) Dückers
Programmaleider Rampen en Milieudreigingen
Sandra van Dulmen Prof. dr. A.M. (Sandra) van Dulmen
Programmaleider Communicatie in de Gezondheidszorg
Anneke Francke Prof. dr. A.L. (Anneke) Francke
Programmaleider Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg
Inge van Houdt Dr. I.S. (Inge) van Houdt
Manager Internationale projecten
Judith de Jong Prof. dr. J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing
Joke Korevaar Dr. ir. J.C. (Joke) Korevaar
Programmaleider Huisartsgeneeskundige Zorg
Lilian van Tuyl Dr. ir. L.H.D. (Lilian) van Tuyl
Programmaleider Organisatie en Kwaliteit van Zorg
Robert Verheij Prof. dr. R.A. (Robert) Verheij
Programmaleider Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem

ToezichtOnderzoeksteams

Het wetenschappelijk personeel is samengesteld uit een heterogene groep onderzoekers. We hebben een kern van senior onderzoekers, die breed inzetbaar is, naast een groep jongere onderzoekers, die zich nog moeten ontwikkelen. Ook zijn er promovendi, die we langdurig inzetten op onderzoek met een hoge wetenschappelijke impact. Alle onderzoekers zijn lid van een van onze onderzoeksteams, die onder leiding staan van een programmaleider van een van onze 13 onderzoeksprogramma’s.

TeamOnderzoeksondersteunende teams

Bij het Nivel zijn veel professionals aan het werk om het onderzoek dat we doen te faciliteren, om onderzoekers te ondersteunen en om het onderzoek en de resultaten hiervan uit te dragen. 

 • Het cluster Panel- en Survey-onderzoek en het cluster Routine Data zorgen ervoor dat onze kennisinfrastructuur (bestaande uit panels en registraties) veilig, up-to-date en betrouwbaar is.
 • Het Kenniscentrum ondersteunt onderzoekers bij het uitdragen van hun onderzoek en zorgt ervoor dat het Nivel hierbij herkenbaar en zelfbewust naar buiten treedt.
 • Secretariaten ondersteunen onderzoekers tijdens het onderzoekstraject en bij het vervatten van resultaten van onderzoek in de herkenbare Nivel-vorm. 

SamenwerkingsverbandOperationele teams Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering kent verschillende teams die ervoor zorgdragen dat het Nivel als organisatie goed draait. Dit zijn onze verschillende administratieve afdelingen, HRM, Facilitaire Zaken en IT.

 

Nivel Kenniscentrum. Organisatiestructuur. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 06-04-2021; geraadpleegd op 18-04-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/organisatiestructuur