Over het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg

Hoe denken burgers in Nederland over de gezondheidszorg en wat zijn hun ervaringen met die zorg? Dit peilt het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg onder ruim 11.000 personen van 18 jaar en ouder aan de hand van schriftelijke of online vragenlijsten, via interviews of focusgroepen. De vraagstelling is heel breed en gaat over de gezondheidszorg in Nederland.

Een van de panels van het Nivel
Het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.

Het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg verzamelt op landelijk niveau informatie over de meningen, kennis, verwachtingen en ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg. Deze informatie wordt verzameld in peilingen. De vraagstelling binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg is heel breed en betreft in zijn algemeenheid de gezondheidszorg in Nederland. Over de uitkomsten wordt openbaar gerapporteerd.

Doel van ons onderzoekDoel van ons onderzoek

Met het onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg kan onder andere beleid worden geëvalueerd, kunnen ervaringen van consumenten met zorg in kaart worden gebracht, kunnen beleidsvoornemens worden gepolst en kan input voor beleid worden gegenereerd. Het perspectief van de gebruiker staat hierbij centraal. Daarmee draagt het onderzoek binnen het panel bij aan het versterken van de positie van gebruikers van de gezondheidszorg.

Achtergrond van het panelAchtergrond van het panel

Het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg is in 1992 opgericht door de Consumentenbond en het Nivel. In 2004 heeft de Consumentenbond haar taken met betrekking tot het Consumentenpanel Gezondheidszorg overgedragen aan het Nivel dat nu het panel beheert.
Door de jaren heen is het panel flink uitgebreid. In 2004 bestond het panel uit circa 1.500 leden. Hierna is het panel gegroeid naar ongeveer 3.000 leden in 2006 tot het huidige aantal van ruim 11.000 panelleden. Ook het aantal peilingen dat per jaar wordt afgenomen is sinds 2004 toegenomen van circa twee à drie per jaar naar circa acht per jaar. Peilingen zijn vragenlijsten die schriftelijk en/of via internet worden afgenomen.

Organisatie en werkwijzeOrganisatie en werkwijze

Om met het panel een representatieve afspiegeling te kunnen vormen van de algemene bevolking in Nederland, worden regelmatig nieuwe leden geworven. Ieder panellid krijgt ongeveer drie tot vier keer per jaar een vragenlijst voorgelegd. In totaal worden er ongeveer acht vragenlijsten per jaar verstuurd. De vragenlijsten worden voornamelijk samengesteld door het Nivel.

Programmacommissie van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg

Onderwerpen om aan de panelleden voor te leggen worden in overleg met de programmacommissie van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg gekozen. Deze programmacommissie komt twee keer per jaar bijeen. In de commissie zitten afgevaardigden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Zorginstituut Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, de Consumentenbond en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Ministerie van VWS

Het ministerie van VWS betaalt de infrastructuur van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg en 1,5 vragenlijst per jaar. Andere partijen die gebruik willen maken van het panel, zoals universiteiten, financieren het overige onderzoek.

Beheer van persoonsgegevensBeheer van persoonsgegevens

De gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elk lid van het panel krijgt een uniek nummer toegewezen, waaraan de contactgegevens en de gegeven antwoorden van een persoon gekoppeld kunnen worden. Met behulp van dit nummer kunnen we bepalen wie een specifieke vragenlijst heeft teruggestuurd. Daarnaast kunnen we met behulp van het unieke nummer de antwoorden die op verschillende momenten worden gegeven aan elkaar koppelen.

Alle gegevens worden zorgvuldig beheerd door het Nivel. De privacy van de panelleden wordt gewaarborgd doordat de mensen die de resultaten van de verschillende peilingen analyseren geen toegang tot de persoonsgegevens hebben.

Daarnaast hanteren we het Privacyreglement Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Onderzoek laten doen met het panelOnderzoek laten doen met het panel

Wilt u onderzoek laten doen naar ervaringen met en meningen van consumenten over een onderwerp binnen de gezondheidszorg? Dan kan het interessant voor u zijn om gebruik te maken van ons panel. Neem dan contact op met dr. Anne Brabers.

Meer weten?Meer weten?

Uitgebreide informatie over het panel is te vinden in het
Consumentenpanel Gezondheidszorg, basisrapport met informatie over het panel 2022

Voor vragen over onderzoek:
Dr. Anne Brabers, projectleider Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg en senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing
[T] 030 272 98 55
[E] a.brabers@nivel.nl

Voor panelleden:
[T] 030 272 96 62 (bij voorkeur van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur)
[E] consumentenpanel@nivel.nl

 

Brabers, A.E.M. Over het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 15-01-2024; geraadpleegd op 13-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-consumentenpanel-gezondheidszorg/over-het-panel
Gegevensverzameling