Afgesloten
2020

BESIDE 2: verspreiding en implementatie inzichten van BESIDE 1 in regionale dementienetwerken, 2019-2020

Duur: aug 2019 - okt 2020

Aanleiding: BESIDE-onderzoeksproject (BESIDE 1)
Het eerste BESIDE-project (BEst practices In zorgtrajecten van mensen met DEmentie ) richtten we ons op het identificeren van ‘best practices’ met als doel inzicht te krijgen in zorgtrajecten van thuiswonende mensen met dementie en deze als zodaning te identificeren. Zorggegevens van huisartsen deelnemend in de Nivel Zorgregistraties en van diverse dementienetwerken zijn gekoppeld aan gegevensbestanden met informatie over zorggebruik en kosten die beschikbaar zijn bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Alle informatie over dit project, en de resultaten ervan, vindt u bij (knip-en-plak de url): bit.ly/BESIDE-ontwikkeling.

Dit vervolgproject: verspreiden en implementeren BESIDE-inzichten (BESIDE 2)
Dit (vervolg)project richt zich op het verspreiden van de verworven inzichten van het BESIDE-project en het implementeren van de inzichten bij regionale dementienetwerken.

Doel
Met dit project willen we dementienetwerken bewust maken van randvoorwaarden om informatie voor de kwaliteitsindicatoren te verzamelen, te registreren en te (her)gebruiken.
Daarnaast beoogt dit project dementienetwerken handvatten te geven om gegevens op een verantwoorde manier vast te leggen, zodat deze ook bruikbaar zijn voor hergebruik binnen het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning.

Methode
We houden interviews met een aantal netwerkcoördinatoren en met de Functionaris Gegevensbescherming van een aantal organisaties die deel uitmaken van een dementienetwerk. Op basis van de inzichten vanuit het BESIDE-project en op basis van deze interviews zal een QuickScan ontwikkeld worden die netwerken inzicht geeft in de punten waarop zij hun gegevensverzameling en gegevensregistratie kunnen verbeteren.

Resultaten
Een QuickScan met verbeterpunten voor netwerken op het gebied van gegevensverzameling en gegevensregistratie. Deze kan gebruikt worden voor verspreiding en implementatie.
De inzichten opgedaan in de beide BESIDE-projecten worden gebruikt bij het ontwikkelen van het nieuwe Register Dementiezorg en Ondersteuning. Ga voor meer informatie naar bit.ly/Register-Dementiezorg-2017.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Amsterdam UMC, locatie VUmc - afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde