Stakeholderbijeenkomst ‘Op weg naar het Register Dementiezorg en Ondersteuning’
Nieuws
21-01-2019

Stakeholderbijeenkomst ‘Op weg naar het Register Dementiezorg en Ondersteuning’ (Aanbevelingen)

Welke gegevens over dementiezorg en ondersteuning bij dementie zijn er beschikbaar? En hoe kunnen professionals en beleidsmakers deze gegevens gebruiken om te ‘leren en te verbeteren’, zowel landelijk als regionaal? Deze vragen staan centraal bij het opzetten van het nieuwe Register ‘Dementiezorg en Ondersteuning’, een samenwerkingsproject tussen het Nivel, Alzheimer Nederland en andere partijen.

Het opzetten van het nieuwe Register is onderdeel van het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg Voor Elkaar van het ministerie van VWS. De onderzoeksvragen vormen niet alleen het uitgangspunt voor het te ontwikkelen register, ook gaven ze richting aan het onderzoeksproject BESIDE ('Identifying best practices in dementia care trajectories') van het Amsterdam UMC (locatie VUmc) en het Nivel. Tijdens een stakeholderbijeenkomst op 18 januari werden inzichten uit beide projecten gepresenteerd.

Vanuit het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar wordt gewerkt aan de realisatie van een landelijke gegevensinfrastructuur, het Register Dementiezorg en Ondersteuning. Dit Register bevat gegevens over het gebruik en de kwaliteit van zorg en ondersteuning bij dementie.

Gegevens over zorggebruik beschikbaar, gegevens over kwaliteit nog beperkt

Het recent afgeronde BESIDE-project laat zien dat zorgprofessionals in de dagelijkse praktijk routinematig al veel relevante gegevens over de gebruikte zorg en ondersteuning vastleggen. Deze gegevens kunnen ook opgenomen worden in het Register. Ze kunnen worden gehaald uit landelijke informatiesystemen van bijvoorbeeld Nivel Zorgregistraties en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gegevens over de kwaliteit van de zorg en ondersteuning bij dementie zijn echter nog maar beperkt beschikbaar.

Doel Register: informatie bieden voor 'leren en verbeteren'

Een belangrijk doel van het Register is het bieden van inzicht in het zorggebruik en de kwaliteit van professionele zorg en ondersteuning bij dementie, zowel op regionaal als op landelijk niveau. Professionals en beleidsmakers in zorg en welzijn kunnen het Register gebruiken om te ‘leren en verbeteren’. Het Register zal – onder voorwaarden – openstaan voor onderzoekers.

Presentaties en publicaties

De inhoudelijke resultaten van het BESIDE-project, die tijdens de bijeenkomst zijn gepresenteerd, zijn opgenomen in de infographic. De praktische lessen en aanbevelingen voor de opzet van het Register Kwaliteit van Dementiezorg en Ondersteuning zijn opgenomen in het rapport met aanbevelingen.

Over het project

Het project is uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen het Nivel, Amsterdam UMC (locatie VUmc), Consortium Dementiezorg voor Elkaar. Het BESIDE-project wordt gesubsidieerd door ZonMw-Memorabel. Het ontwikkelen van het Register Dementiezorg en Ondersteuning valt binnen het programma Dementiezorg voor Elkaar, dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.