Project
afgesloten

CQ Index Hulp bij het Huishouden

Duur: 2008 - 2009

Om de kwaliteit van de Hulp bij het Huishouden te kunnen toetsen is door het Ministerie ven VWS, IGZ en veldpartijen een kwaliteitsdocument opgesteld waarin o.a. een aantal kwaliteitseisen en indicatoren zijn geformuleerd. Deze zijn geoperationaliseerd in een vragenlijst CQ Index Hulp bij het Huishouden, met als doel systematisch consumentenervaringen met de zorg, in dit geval cliënten die gebruik maken van Hulp bij het Huishouden, te verzamelen.

Wat zijn de psychometrische eigenschappen van de ontwikkelde CQ Index Hulp bij het Huishouden van cliënten van aanbieders? Wat is het discriminerend vermogen van de verschillende schalen van het instrument?

Ontwikkelen en uittesten van de conceptvragenlijst bij 3.600 cliënten van 20 aanbieders (thuiszorgorganisaties)
Optimaliseren van de vragenlijst (zo kort mogelijk), met goede psychometrische eigenschappen en onderscheidend vermogen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS