Publicatie

Publicatie datum

Mantelzorg bij dementie op jonge leeftijd: inzichten op basis van de Dementiemonitor Mantelzorg 2020.

Heide, I. van der, Buuse, S. van den, Veer, A. de, Francke, A. Mantelzorg bij dementie op jonge leeftijd: inzichten op basis van de Dementiemonitor Mantelzorg 2020. Utrecht: Nivel, 2021. 8 p.
Download de PDF
Kernpunten:
- Mantelzorgers van jonge mensen met dementie voelen zich relatief vaak zwaar of overbelast.
- Dementie heeft een relatief grote impact op het sociale leven van mantelzorgers van jonge mensen met dementie.
- Groepsactiviteiten voor de naaste worden door mantelzorgers van jonge mensen met dementie vaak als noodzakelijk ervaren om de zorg thuis vol te kunnen houden.