Project
Afgesloten
2021

Dementiemonitor Mantelzorg jan-dec 2020

Duur: jan - dec 2020

Achtergrond
Dementie is een ziekte die ook voor mantelzorgers ingrijpend is. Sinds 2006 voert het Nivel, in samenwerking met Alzheimer Nederland, iedere 2 á 3 jaar vragenlijstonderzoek onder mantelzorgers uit: de zogenaamde Dementiemonitor Mantelzorg. De peiling voor 2020 heeft een formele start vanaf februari 2020 en wordt eind 2020 afgerond.

Thema's:
- Zorgbelasting van de mantelzorger. Dit blijft een belangrijk thema, omdat in beleid en in de praktijk een steeds groter beroep op mantelzorgers wordt gedaan.
- Behoeften aan en ervaringen met zorg en ondersteuning. Dit thema is nog steeds actueel en relevant en heeft betrekking op behoeften aan en ervaringen met zorg en ondersteuning. Net als in de vorige peiling (2018) zal in de peiling in 2020 daarom aandacht worden besteed aan: behoeften en ervaringen van mantelzorgers met casemanagement; behoeften en ervaringen van mantelzorgers met informele zorg; ervaren noodzakelijke zorg of ondersteuning om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen; welke zorg/ondersteuning mantelzorgers het meest belangrijk vinden voor een goede kwaliteit van intramurale ouderenzorg.
- Begrip vanuit de omgeving voor dementie, ervaren invloed van dementie op de maatschappelijke participatie van mantelzorgers en op hun sociale contacten. Dit zijn onderwerpen die aansluiten bij het belang dat Alzheimer Nederland en andere beleids- en veldpartijen hechten aan het bevorderen van een ‘dementievriendelijke samenleving’.
- Behoeften en ervaringen met ‘advance care planning’, mede in relatie tot zorg in de laatste levensfase. Dit is een nieuw onderwerp in de huidige peiling. We willen inzicht geven in de mate waarin mantelzorgers en hun naasten met dementie zich voorbereid hebben op zorg in de laatste levensfase.

Resultaten
Op landelijk niveau worden de resultaten gerapporteerd in een openbaar digitaal rapport, met informatie die door Alzheimer Nederland en andere partijen kan worden gebruikt voor landelijk beleid en belangenbehartiging. Op regionaal niveau worden resultaten beschreven in spiegelrapportages voor regionale dementienetwerken.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Alzheimer Nederland
Projectpartners
Alzheimer Nederland