Project
Afgesloten
2020

Diepe veneuze trombose: ervaringen en behoeften van patiënten en artsen met het zorgtraject

Duur: jan - dec 2020

Achtergrond
Dit onderzoek gaat over de ervaringen en behoeften van patiënten en artsen met de zorg voor diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie. Aanleiding hiervoor zijn de aanwijzingen bij het Zorginstituut Nederland dat zowel de kwaliteit van zorg voor de patiënt als de doelmatigheid van het zorgtraject ‘veneuze trombo-embolie’ (VTE) op onderdelen kan worden verbeterd.

Doel
We voeren een kwalitatief, verdiepend onderzoek uit onder zowel patiënten als artsen (huisartsen, longartsen en internisten), om vanuit deze twee perspectieven inzicht te krijgen in de ervaringen en behoeften ten aanzien van de voorlichting, behandeling, begeleiding en monitoring van patiënten met DVT en/of longembolie.

Method
Face-to-face en online focusgroepen met 30-35 patiënten en 18-25 artsen.

Resultaten
Zorginstituut Nederland zal de resultaten in samenwerking met veldpartijen gebruiken in de implementatiefase van het Zinnige Zorg-project ‘DVT en longembolie’.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland
Projectpartners
Leiden UMC