Afgesloten
2017

Gezondheidsverkenning 2013-2015 van gemeente Moerdijk, 2017

Duur: juli 2016 - mrt 2017

Achtergrond
De laatste jaren zijn er meerdere incidenten voorgevallen op het industrieterrein Moerdijk (brand, ontploffing, langdurige uitstoot ethyleenoxide) die een potentieel impact kunnen hebben op de gezondheid van omwonenden.

Onderzoeksvraag
We onderzoeken de vraag of er in de omgeving van het industrieterrein Moerdijk andere en/of meer gezondheidsproblemen worden gepresenteerd aan de huisarts, vergeleken met regio’s in Nederland met evenveel, resp. minder chemische industrie in de omgeving.

Methode
We maken gebruiik van de gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste lijn, namelijk van die uit de elektronische patiëntendossiers (EPDs) van huisartsen in Moerdijk (morbiditeit & medicatievoorschriften) voor de periode 2013 t/m 2015. Er worden ook twee gebieden gekozen die als controle/referentie kunnen dienen.

Resultaat
De onderzoeksresultaten worden eind januari 2017 verwacht.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Gemeente Moerdijk
Projectpartners
GGD West-Brabant