Publicatie

Publicatie datum

Gezondheidsverkenning bewoners gemeente Moerdijk 2013-2015: gezondheidsproblemen zoals gepresenteerd in huisartspraktijken.

Baliatsas, C., Dückers, M., IJzermans, J. Gezondheidsverkenning bewoners gemeente Moerdijk 2013-2015: gezondheidsproblemen zoals gepresenteerd in huisartspraktijken. www.nivel.nl: NIVEL, 2017. 38 p.
Download de PDF
De laatste jaren zijn er meerdere incidenten voorgevallen op het industrieterrein Moerdijk (brand, ontploffing, langdurige uitstoot ethyleenoxide) die een potentiele impact kunnen hebben op de gezondheid van omwonenden. Bovendien worden de dorpskernen van de gemeente omringd door autosnelwegen.

De doelstelling van dit onderzoek was te verkennen of er in de omgeving van het industrieterrein Moerdijk andere en/of meer gezondheidsproblemen worden gepresenteerd aan de huisarts, vergeleken met regio’s in Nederland met evenveel, resp. minder (chemische) industrie in de omgeving.

Het onderzoek was explorerend en inventariserend van aard. Er worden dus geen uitspraken gedaan over een directe causaliteit, ofwel over een oorzakelijke relatie tussen uitstoot van de industrie en van de autowegen en de gezondheid van de inwoners.