Afgesloten
2021

Het concept 'Meer Tijd Voor De Patiënt' (MTVDP): een vergelijkend onderzoek aan de hand van zeven projecten, 2021

Duur: jul - dec 2021

Context
Om de zorg toegankelijk te houden zijn er voor de periode 2019-2022 in het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg verscheidene afspraken gemaakt met zowel uitwerking op landelijk als regionaal niveau. In overeenstemming met alle partijen is besloten om een extra impuls te geven aan het onderdeel Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVDP) van het Hoofdlijnenakkoord, om zo een bijdrage te leveren aan het bestendig houden van de huisartsenzorg in Nederland.

Doel
Dit onderzoek heeft als doel tot een (gezamenlijk) inzicht te komen in verschillende aspecten van zeven MTVDP-projecten, waarbij drie onderzoeksvragen zijn gedefinieerd:
1. Verkrijgen van inzicht per MTVDP-project in de definities, doelstellingen, knelpunten, oplossingen, gemaakte keuzes en resultatenofwel: welke middelen zijn wanneer ingezet en wat is wanneer met deze inzet bereikt?
2. Welke werkbare elementen of succesfactoren kunnen van toepassing zijn? En wat is nodig om elders in het land tot een versnelde uitrol van MTVDP-projecten te kunnen komen? Hierbij zijn ook de bekostiging, ondersteuning, samenwerking en patiëntervaringen van belang.
3. Wat is nodig om tot een advies voor (structurele) verankering van deze en volgende/nieuwe projecten te komen?

Methode
Voor het onderzoek maken we gebruik van gegevens van de zorgaanbieder(s) of regionale organisatie(s) en/of de zorgverzekeraar die met de zorgaanbieder(s) het MTVDP-project is overeengekomen. Daarnaast houden we interviews met verschillende medewerkers van deze organisaties.

Verwacht resultaat
Het onderzoek zal resulteren in een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS