Publicatie

Publicatie datum

'Meer Tijd Voor De Patiënt' (MTVDP) in de huisartsenzorg: vergelijkend onderzoek naar zeven MTVDP-projecten ten behoeve van uitrol en structurele verankering van het MTVDP-concept.

Keuper, J., Schaaijk, A. van, Batenburg, R. 'Meer Tijd Voor De Patiënt' (MTVDP) in de huisartsenzorg: vergelijkend onderzoek naar zeven MTVDP-projecten ten behoeve van uitrol en structurele verankering van het MTVDP-concept. Utrecht: Nivel, 2021. 53 p.
Download de PDF
Voor de periode 2019-2022 zijn in het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg verscheidene afspraken gemaakt met zowel uitwerking op landelijk als regionaal niveau. Na tussentijdse evaluatie is besloten om het concept ‘MeerTijd Voor De Patiënt’ (MTVDP) een extra impuls te geven. Om deze extra impuls te ondersteunen hebben we in kaart gebracht hoe zeven, door zorgverzekeraars gefinancierde, MTVDP-projecten in Nederland zijn geïmplementeerd.

In deze publicatie gaan we in op de twee hoofdvragen die centraal stonden:

1. Wat zijn / waren voor elk van deze MTVDP-projecten de doelstellingen, resultaten, knelpunten
(barrières), oplossingen (succesfactoren)? Welke middelen zijn wanneer ingezet en wat is wanneer met deze inzet bereikt? Wat zijn daarbij de overeenkomsten en verschillen tussen deze MTVDP-projecten?

2. Welke lessen kunnen uit deze zeven MTVDP-projecten worden geleerd om elders in het land tot een versnelde uitrol van MTVDP-projecten te kunnen komen? En wat is er nodig voor een structurele verankering van succesvolle MTVDP-projecten?