Project
Start
oktober 2018

Integraal Informatiesysteem Palliatieve Zorg

Om waar nodig de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren, moet die kwaliteit inzichtelijk gemaakt worden, bij voorkeur zonder de registratiedruk van zorgprofessionals te vergroten.

Doel
Binnen dit project zetten we daarom een integraal setting-overstijgend informatiesysteem over palliatieve zorg. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van verschillende bestaande landelijke databronnen, die aan elkaar gekoppeld worden.

Vervolg op ZonMw Palliantie-project ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk te maken'
Een eerder deelonderzoek van het ZonMw Palliantie-project, getiteld ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk te maken’, liet al zien dat het mogelijk lijkt om relevante gegevens uit bestaande landelijke databronnen te koppelen en op die manier inzicht te krijgen in een aantal aspecten van de kwaliteit van de palliatieve zorg.

Twee onderzoeksfasen
Het project beslaat twee fasen.
In fase 1 wordt toegewerkt naar een passende governance structuur en toekomstbestendige financiering van het informatiesysteem.
In fase 2 worden bestaande gegevens daadwerkelijk gekoppeld.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - Palliantie
In dit project werken we samen met
Expertisecentra Palliatieve Zorg, IKNL, NHG en Zorgbelang