Publicatie

Publicatie datum

Leren van bestaande data over palliatieve zorg: kwaliteitsindicatoren, zorggebruik en een governance structuur voor het Informatiesysteem Palliatieve Zorg.

Francke, A., Oosterveld-Vlug, M., Boddaert, M., Engels, Y., Heide, A. van der, Heins, M., Onwuteaka-Philipsen, B., Verheij, R., Reyners, A. Leren van bestaande data over palliatieve zorg: kwaliteitsindicatoren, zorggebruik en een governance structuur voor het Informatiesysteem Palliatieve Zorg. Utrecht: Nivel, 2020. 56 p.
Download de PDF
Om de kwaliteit van palliatieve zorg waar nodig te verbeteren, is informatie over gebruik en kwaliteit van die zorg van groot belang. Die informatie moet bij voorkeur geen extra registratiedruk voor professionals en geen extra belasting voor patiënten en naasten met zich meebrengen. Daarom is binnen dit project een Informatiesysteem Palliatieve Zorg opgezet met bestaande gegevens.

Het project bestond uit twee onderdelen:
A. Realisatie van een Informatiesysteem Palliatieve Zorg door koppeling en analyse van bestaande gegevens uit het jaar 2017. Het ging daarbij om bevolkingsgegevens van het CBS, zorggegevens uit ziekenhuizen van Dutch Hospital Data en zorgregistraties van huisartsen van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
B. Vormgeving van een toekomstige governancestructuur voor het Informatiesysteem.