Publicatie

Publicatie datum

Factsheet 2: Acute zorg in het ziekenhuis en van de huisartsenpost. Palliatieve zorg in Nederland: feiten en cijfers.

Oosterveld, M., Reyners, A., Heins, M., Boddaert, M., Engels, Y., Heide, A. van der, Onwuteaka-Philipsen, B., Verheij, R., Francke, A. Factsheet 2: Acute zorg in het ziekenhuis en van de huisartsenpost. Palliatieve zorg in Nederland: feiten en cijfers. Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
Deze tweede factsheet gaat in op de mate waarin mensen acute zorg kregen van het ziekenhuis, een spoedeisende hulp (SEH) afdeling of huisartsenpost. Acute zorg in de laatste levensfase kan soms voorkomen worden door goede palliatieve zorg; de mate van acute zorg zegt daarmee iets over de kwaliteit van palliatieve zorg.