Afgesloten
2020

Integraal Informatiesysteem Palliatieve Zorg - ontwikkeling en eerste gebruik, 2018-2020

Duur: okt 2018 - nov 2020

Om waar nodig de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren, moet die kwaliteit inzichtelijk gemaakt worden, bij voorkeur zonder de registratiedruk van zorgprofessionals te vergroten.

Doel

Binnen dit project zetten we daarom een integraal setting-overstijgend informatiesysteem op over palliatieve zorg. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van verschillende bestaande landelijke databronnen, die aan elkaar gekoppeld worden.

Project design

Dit project is een vervolg op het ZonMw Palliantie-project ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk te maken'.
Een eerder deelonderzoek van het ZonMw Palliantie-project, getiteld ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk te maken’, liet al zien dat het mogelijk lijkt om relevante gegevens uit bestaande landelijke databronnen te koppelen en op die manier inzicht te krijgen in een aantal aspecten van de kwaliteit van de palliatieve zorg.

Twee onderzoeksfasen

In fase 1 wordt toegewerkt naar een passende governance structuur en toekomstbestendige financiering van het informatiesysteem.
In fase 2 worden bestaande gegevens (uit 2017) daadwerkelijk gekoppeld om te komen tot feiten en cijfers over palliatieve zorg over het jaar 2017.

Resultaten

  • Een rapport over het ontwikkelen van het informatiesysteem palliatieve zorg
  • Vier factsheets met eenduidige feiten en cijfers over aanbod en kwaliteit van palliatieve zorg in 2017, die in de toekomst kunnen worden vergeleken met cijfers over andere jaren, zodat trends kunnen worden gesignaleerd en gevolgd.
  • Wetenschappelijke artikelen
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - Palliantie
Projectpartners
Expertisecentra Palliatieve Zorg; IKNL; NHG; Zorgbelang