Afgesloten
2018

Longontsteking nabij geiten- en pluimveehouderij: vervolgstudie met huisartspraktijken in Noord-Brabant en Noord-Limburg 2014-2016

Duur: okt 2017 - juni 2018

Achtergrond
Er zijn de afgelopen jaren diverse wetenschappelijke artikelen/rapporten verschenen van in opdracht van de ministeries van VWS en EZ uitgevoerd onderzoek (projecten IVG en VGO) naar de mogelijke gezondheidseffecten van het wonen in de nabijheid van intensieve veehouderij in het oosten van de provincie Noord-Brabant en het noorden van de provincie Limburg. Een recente bevinding is dat zich onder omwonenden van pluimvee- en geitenhouderijen over een aantal opeenvolgende jaren meer gevallen van longontsteking voordoen.

Doel
Doel van deze update is na te gaan of met name de associatie tussen het wonen in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen en het voorkomen van (voornamelijk) longontsteking opnieuw kan worden aangetoond (voor een langere periode).

Methode
Dit onderzoek betreft de koppeling tussen gezondheidsgegevens op basis van elektronische patiëntendossiers van huisartspraktijken in de nabijheid van intensieve veehouderijen, en blootstellingsgegevens op basis van geografische informatiesystemen. Verder worden er ook huisartsenpraktijken gekozen (die deel uitmaken van het netwerk NIVEL Zorgregistraties eerste lijn), in plattelandsgemeenten waar minder intensieve veehouderij is, die als controle/referentie kunnen dienen.

Resultaten
rapportages en artikelen

Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
LNV
Projectpartners
NIVEL
UU-IRAS
RIVM
WUR