Project
Start
juli 2019

Make-It: begeleiding en evaluatie proeftuinen ter bevordering van therapietrouw in de praktijk

Er zijn verschillende succesvolle interventies om therapietrouw te bevorderen. Deze vinden nog niet goed hun weg naar de reguliere zorg. De vierde STIP-call van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw is daarom gericht op het inzetten van deze interventies in de ambulante zorg. Hiertoe worden 4-8 proeftuinen gefinancierd. Een kennisconsortium begeleidt hen, ontwikkelt instrumentarium, evalueert de proeftuinen en ondersteunt in het verder verspreiden van de opgedane kennis.

Het Make-It consortium bestaat uit onderzoekers/zorgverleners die al vele jaren samenwerken aan therapietrouwbevordering. Het consortium heeft expertise op het gebied van farmacie, geneeskunde, gedragswetenschappen, zorgonderzoek, communicatiewetenschappen en verpleegkunde. De voorzitter van het nog in te stellen patiëntpanel maakt deel uit van het consortium.

Living labs
De proeftuinen binnen het STIP-programma gaan werken volgens de principes van een living lab. Dit is een afgebakende, levensechte setting waarin verschillende partijen gezamenlijk werken aan een innovatieve oplossing. Een levensechte omgeving is nodig om oplossingen te ontwikkelen die houdbaar zijn binnen de complexiteit van de reguliere zorg. Co-creatie tussen patiënten, zorgverleners en andere betrokkenen is daarbij essentieel.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Radboudumc, Universiteit Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Amsterdamumc (locatie VUMc), VU, IVM, SIR