Afgesloten
2021

Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden (health literacy) informeren over COVID-19, 2020-2021

Duur: mei 2020 - jan 2021

Context: corona
Tijdens een pandemie als de huidige is het van belang dat mensen correcte informatie over het virus en de maatregelen ertegen kunnen vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen. Het is de vraag of de algemene COVID-19-informatie vanuit de overheid daar voor iedereen aan voldoet, aangezien drie op de tien Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden hebben. Een complicerende factor is dat er, naast de informatie van de overheid, veel andere – deels met elkaar conflicterende – informatie over COVID-19 beschikbaar is in de (sociale) media. Als mensen informatie als te ingewikkeld of tegenstrijdig ervaren zijn zij mogelijk niet in staat of gemotiveerd om de overheidsmaatregelen na te leven.

Aanleiding onderzoek
Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden zijn extra kwetsbaar, omdat er in deze groep relatief veel personen zijn die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19 (ouderen, chronisch zieken) en op sociale problemen als gevolg van de maatregelen (financiën, huisvesting, relaties). Het is daarom van groot belang dat juist deze mensen optimaal geïnformeerd zijn over het virus en de maatregelen.

Methode
In dit project onderzoeken wij, door middel van interviews, op welke manieren mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden zich informeren over COVID-19, welke uitdagingen zij ervaren bij het naleven van de maatregelen en hoe zij omgaan met eventuele problemen als gevolg van het virus en de maatregelen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS