Project
Start
januari 2012

Onderzoek met de Databank Communicatie in de Gezondheidszorg, 2012 - continu

Duur: jan 2012 - doorlopend

De Databank Communicatie in de Gezondheidszorg maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.

De databank beschikt over video- en audio-opnames van ongeveer 18.000 spreekkamergesprekken, opgenomen in zowel de eerste als tweede lijn en verzameld sinds 1975. De video-observaties tonen de alledaagse interactie tussen zorgverleners en patiënten, alsmede hun vaardigheden om bijvoorbeeld samen te beslissen.

Met onze databank laten we zien dat de communicatie tussen zorgverlener en patiënt beter kan en beter moet. De geanonimiseerde observaties van de opnames uit de databank kunnen worden ingezet voor voorlichting, informatie en ondersteuning van zorgverleners en beleidsmakers.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS