Project
Afgesloten
2020

Ontwikkelen Integraal Informatiesysteem Palliatieve Zorg 2018-2020

Duur: okt 2018 - nov 2020

Om waar nodig de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren, moet die kwaliteit inzichtelijk gemaakt worden, bij voorkeur zonder de registratiedruk van zorgprofessionals te vergroten.

Doel
Binnen dit project zetten we daarom een integraal setting-overstijgend informatiesysteem op over palliatieve zorg. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van verschillende bestaande landelijke databronnen, die aan elkaar gekoppeld worden.

Project design
Dit project is een vervolg op het ZonMw Palliantie-project ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk te maken'.
Een eerder deelonderzoek van het ZonMw Palliantie-project, getiteld ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk te maken’, liet al zien dat het mogelijk lijkt om relevante gegevens uit bestaande landelijke databronnen te koppelen en op die manier inzicht te krijgen in een aantal aspecten van de kwaliteit van de palliatieve zorg.

Twee onderzoeksfasen
In fase 1 wordt toegewerkt naar een passende governance structuur en toekomstbestendige financiering van het informatiesysteem.
In fase 2 worden bestaande gegevens daadwerkelijk gekoppeld.

Resultaat
rapporten
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - Palliantie
Projectpartners
Expertisecentra Palliatieve Zorg; IKNL; NHG; Zorgbelang