Afgesloten
2023

Oversterfte tijdens de COVID-19-pandemie in Nederland in relatie met medische voorgeschiedenis en sociaaldemografische kenmerken

Duur: jan - sep 2023

Achtergrond

De COVID-19-pandemie heeft een grote impact gehad op de publieke gezondheid en de samenleving. Dit is duidelijk zichtbaar in onder andere de toename in sterftecijfers in de jaren 2020-2021. De oversterfte in Nederland werd geschat door CBS en het RIVM op 10%. Het rapport van hun hand geeft weliswaar een eerste inzage in de oversterfte in de gehele Nederlandse bevolking, maar toont niet in welke subgroepen oversterfte het hoogst was en geeft daarmee ook geen inzicht in mogelijke onderliggende oorzaken.

Wanneer we weten welke mensen zijn overleden gedurende de COVID-19-pandemie en wat hun ‘kenmerken’ zijn, wordt meer duidelijk over de onderliggende oorzaken van de oversterfte. Hieruit kunnen vervolgens lessen worden getrokken voor de toekomst, bijvoorbeeld om pandemiebeleid en de gezondheidszorg op punten anders in te richten.

Doel

Inzicht in oversterfte in Nederland ten tijde van de COVID-19-pandemie, bij specifieke groepen in de samenleving. We onderzoeken in hoeverre medische voorgeschiedenis en sociaal demografische kenmerken geassocieerd zijn met oversterfte.

Methode

We maken gebruik van onherleidbare gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen, alle aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, van ongeveer 1,8 miljoen mensen uit Nederland.
Deze gegevens koppelen we op persoonsniveau aan doodsoorzakenstatistiek en aan persoonsgegevens van CBS Microdata. Hiermee wordt de totale oversterfte in Nederland tijdens de COVID-19-pandemie in 2020-2021 bepaald voor een representatieve groep van de Nederlandse bevolking.
Daarnaast onderzoeken we van verschillende kenmerken van mensen - leeftijd, geslacht, migratieachtergrond, sociaaleconomische status en medische voorgeschiedenis - de associatie met oversterfte onderzocht.

Resultaat

Een rapport met inzichten relevant voor verschillende stakeholders: overheid / beleidsmakers, zorgverleners en zorginstellingen, burgers / patiënten en onderzoekers.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw