Publicatie

Publicatie datum

Oversterfte tijdens de COVID-19-pandemie in Nederland nader onderzocht: de associatie met medische voorgeschiedenis, sociaaleconomische en demografische kenmerken.

Rijpkema, C., Ramerman, L., Hek, K., Bos, I., Verheij, R. Oversterfte tijdens de COVID-19-pandemie in Nederland nader onderzocht: de associatie met medische voorgeschiedenis, sociaaleconomische en demografische kenmerken. Utrecht: Nivel, 2023. 37 p.
Download de PDF
De COVID-19-pandemie heeft een grote impact gehad op de publieke gezondheid en de samenleving. Dit is duidelijk zichtbaar geworden door de toename in het aantal mensen dat kwam te overlijden in de jaren 2020-2021. De oversterfte in Nederland werd in beide jaren geschat op 10% volgens een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het CBS-RIVM rapport geeft de oversterfte in de gehele Nederlandse bevolking weer, maar maakte daarbij geen onderscheid tussen verschillende subgroepen op basis van gezondheidsproblemen, migratieachtergrond of inkomen. Om meer duidelijkheid te krijgen over onderliggende oorzaken van de oversterfte, is het belangrijk om te achterhalen welke mensen kwamen te overlijden gedurende de COVID-19-pandemie en wat hun kenmerken waren. Hieruit kunnen lessen getrokken worden voor de toekomst om het beleid en de gezondheidszorg mogelijk anders in te richten, om kwetsbare groepen beter te beschermen. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de mate van oversterfte in Nederland en in hoeverre medische voorgeschiedenis en sociaal-demografische en sociaaleconomische kenmerken hierop van invloed waren.