Start
november 2022

Vitamine D uit het basispakket per 1 januari 2023: inzicht in de effecten

Duur: nov 2022 - okt 2023

Achtergrond

Per 1 januari 2023 vallen alle vitamine D-middelen met colecalciferol en calcifediol buiten het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Mensen die deze vitamine D-middelen gebruiken, kunnen/moeten na 1 januari deze middelen zelf aanschaffen in de apotheek of bij de drogist. Het schrappen van de vergoeding kan leiden tot een lagere therapietrouw of zelfs tot het volledig stoppen met het gebruik. Het Zorginstituut wil graag inzicht in de effecten van deze pakketmaatregel, met name voor kwetsbare groepen.

Doel

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de eerste effecten van de pakketmaatregel om alle vitamine D-middelen met colecalciferol en calcifediol uit het GVS te halen per 2023, met een speciale focus op kwetsbare groepen. Specifiek wordt hierbij gekeken naar de aanschaf van en de therapietrouw aan deze vitamine D-middelen in 2023 ten opzichte van 2022.
De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:

  1. Gebruiken kwetsbare groepen burgers die in 2022 op recept vitamine D kregen voorgeschreven nog steeds vitamine D ná 1 januari 2023 en wat zijn hiervoor hun argumenten?
  2. Gebruiken kwetsbare groepen burgers die in 2022 al zelf vitamine D haalden en betaalden ná 1 januari 2023 nog steeds vitamine D en wat zijn hiervoor hun argumenten?

Methode

Dit onderzoek bestaat uit 2 fases:

  1. Allereest identificeren we uit de Nivel Zorgregistraties Eerstelijn gekoppeld aan data van het CBS de gebruikers (en hun achtergrondkenmerken) van de vitamine D-middelen die uit het pakket gaan. We identificeren vervolgens de kwetsbare groepen met verschillende zorgverleners in een focusgroep.
  2. We bevragen deze kwetsbare groepen naar hun aankoopgedrag en therapietrouw, we zetten a) een vragenlijst uit in het Consumentenpanel Gezondheidszorg, b) we verspreiden een open link naar de vragenlijst via verschillende patiëntorganisaties en organisaties die in verbinding staan met kwetsbare groepen, c) we organiseren twee focusgroepen met kwetsbare groepen die we niet via een vragenlijst kunnen bereiken (bijv. laaggeletterde mensen).

Resultaat

Met dit onderzoek brengen we de (eerste) effecten in kaart van de pakketmaatregel om alle vitamine D-middelen uit het verzekerde pakket te schrappen, met een focus op de kwetsbare groepen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland