Afgesloten
2023

Vitamine D uit het basispakket per 1 januari 2023: inzicht in de effecten

Duur: nov 2022 - okt 2023

Achtergrond

Per 1 januari 2023 vallen alle vitamine-D-middelen met colecalciferol en calcifediol buiten het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Mensen die deze vitamine-D-middelen gebruiken, moeten ze na 1 januari 2023 zelf aanschaffen in de apotheek of bij de drogist. Het schrappen van de vergoeding kan leiden tot een lagere therapietrouw of zelfs tot het volledig stoppen met het gebruik. Zorginstituut Nederland wil graag inzicht in de effecten van deze pakketmaatregel, met name voor kwetsbare groepen.

Doel

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de eerste effecten van de pakketmaatregel om alle vitamine-D-middelen met colecalciferol en calcifediol uit het GVS te halen per 2023, met speciale focus op kwetsbare groepen. Specifiek kijken we hierbij naar de aanschaf van en de therapietrouw aan deze vitamine-D-middelen in 2023 ten opzichte van 2022.

We beantwoorden de volgende onderzoeksvragen:

  1. Gebruiken kwetsbare groepen burgers die in 2022 op recept vitamine D kregen voorgeschreven, nog steeds vitamine D ná 1 januari 2023 en zo ja, wat zijn hiervoor hun argumenten?
  2. Gebruiken kwetsbare groepen burgers die al in 2022 zelf vitamine D haalden en betaalden, ná 1 januari 2023 nog steeds vitamine D en zo ja, wat zijn hiervoor hun argumenten?

Methode

Het onderzoek bestaat uit 2 fases:

  1. Identificeren: eerst identificeren we de gebruikers van de vitamine-D-middelen die uit het pakket gaan (inclusief hun achtergrondkenmerken). Hiervoor gebruiken we zorgdata afkomstig uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, die we koppelen aan data van het Centraal Planbureau voor Stastiek (CBS). Vervolgens identificeren we de kwetsbare groepen mensen.
  2. In de tweede fase bevragen we deze kwetsbare groepen over hun aankoopgedrag en therapietrouw wat betreft vitamine D. Hiertoe zetten we in:
    • een vragenlijst onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg
    • een openbaar toegankelijke link naar de vragenlijst, via verschillende patiëntenorganisaties en organisaties die in verbinding staan met kwetsbare groepen
    • twee focusgroepen met kwetsbare groepen die we niet via een vragenlijst kunnen bereiken (bijvoorbeeld laaggeletterde mensen).

Resultaat

Inzicht in de (eerste) effecten van de pakketmaatregel om alle vitamine-D-middelen uit het verzekerdenpakket te schrappen, met een focus op de kwetsbare groepen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland