Publicatie

Publicatie datum

Effecten van de pakketmaatregel vitamine D: eindrapportage: met een focus op kwetsbare groepen.

Brabers, A., Hek, K., Rademakers, J., Jong, J. de, Dijk, L. van, Vervloet, M. Effecten van de pakketmaatregel vitamine D: eindrapportage: met een focus op kwetsbare groepen. Utrecht: Nivel, 2023. 133 p.

Download de PDF
Per 1 januari 2023 zijn alle vitamine D middelen met colecalciferol en calcifediol uit het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) geschrapt. Dit zijn middelen die worden gebruikt voor het voorkomen of behandelen van een vitamine D tekort. Dit volgt op een eerdere maatregel waarbij met ingang van 1 januari 2019 de lagere sterktes vitamine D niet meer vergoed werden uit het basispakket. Met de huidige pakketmaatregel worden sinds 1 januari 2023 ook de hogere sterktes vitamine D niet meer vergoed. Dit onderzoek geeft inzicht in de eerste effecten van deze pakketmaatregel voor kwetsbare groepen die in 2022 vitamine D in hogere sterktes op recept gebruikten en vergoed kregen.

De volgende onderzoeksvragen stonden in dit onderzoek centraal:
1. Gebruiken kwetsbare groepen burgers die in 2022 op recept vitamine D kregen voorgeschreven nog steeds vitamine D ná 1 januari 2023 en wat zijn hiervoor hun argumenten?
2. Gebruiken kwetsbare groepen burgers die in 2022 al zelf vitamine D haalden en betaalden ná 1 januari 2023 nog steeds vitamine D en wat zijn hiervoor hun argumenten?

Het onderzoek laat zien dat twee derde van de mensen die tot de kwetsbare groep behoren vitamine D blijft gebruiken na het ingaan van de pakketmaatregel. Dit doen zij omdat ze het belang van het vitamine D gebruik voor hun gezondheid inzien. Toch stopt een deel van de mensen met het gebruik, of is van plan dat te doen als de voorraad uit 2022 op is. Kosten vormen hiervoor de belangrijkste reden. Dat mensen stoppen met het gebruik van vitamine D vanwege de kosten is een ongewenst effect van de pakketmaatregel. Niet iedereen bespreekt het vitamine D gebruik met hun zorgverlener. Het is van belang om het vitamine D gebruik onder kwetsbare groepen te blijven monitoren en zo nodig maatregelen te treffen om gebruik te bevorderen onder diegenen voor wie gebruik van vitamine D noodzakelijk is.