Afgesloten
2023

Zorgverlenersplatform: kansen voor versterking van de samenwerking binnen de extramurale farmaceutische zorg, 2023

Duur: sep 2023 - dec 2023

Achtergrond

De extramurale farmaceutische zorg is een belangrijk onderdeel van de eerste lijn. Met de toenemende druk op de eerstelijnszorg is het wenselijk om de extramurale farmaceutische zorg anders te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld door de samenwerking tussen huisartsen / praktijkondersteuners, apothekers / apothekersassistenten en wijkverpleegkundigen te versterken en meer aandacht te besteden aan de behoeften van de patiënt.

Doel

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van denkbeelden en ideeën van zorgverleners uit de eerste lijn met betrekking tot mogelijke veranderingen in de extramurale farmaceutische patiëntenzorg, met de nadruk op samenwerking.

Methode

We organiseren een interactief Zorgverlenersplatform waar zowel zorgverleners als beleidsmakers (zoals VWS) aan deelnemen. Met deze methode kunnen zorgverleners participeren in beleidsdiscussies, kunnen onderzoekers de ervaringen, meningen en behoeften van de zorgverleners in beeld brengen, en leren beleidsmakers hoe praktiserende zorgverleners aankijken tegen het beleid, de uitwerking ervan en hoe dit kan worden verbeterd.

Het Zorgverlenersplatform bestaat uit ongeveer 20-25 zorgverleners uit de huisartspraktijk, apotheek en wijkverpleegkunde. We verzamelen hun ervaringen met en meningen over hoe de extramurale farmaceutische zorg versterkt kan worden. Hierbij richten we ons op drie onderwerpen: 

  • Wat zijn kansrijke vormen van extramurale farmaceutische zorg? 
  • Hoe kan de samenwerking tussen eerstelijns zorgprofessionals verbeterd worden?
  • Hoe kan hierbij ingespeeld worden op de behoeften van patiënten?

Resultaat

De resultaten verschijnen in een rapportage op de website van het Nivel en via een publicatie in het Pharmaceutisch Weekblad.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS