Publicatie

Publicatie datum

Cijfers over 2019, 2018 en 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 8 - Langdurige zorg voor mensen met dementie.

Heide, I. van der, Veer, A. de, Verheij, R., Francke, A. Cijfers over 2019, 2018 en 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 8 - Langdurige zorg voor mensen met dementie. Utrecht: Nivel, 2021. 19 p.
Download de PDF
Deze factsheet vormt een actualisatie van factsheet 2, en heeft als doel inzicht te geven in het gebruik van langdurige zorg gefinancierd vanuit de Wlz door mensen met dementie. Hierbij ligt de nadruk op de wachttijd tussen indicatie en opname in een zorginstelling (veelal een verpleeghuis of kleinschalige woonvorm) en de tijd tussen opname en overlijden. De factsheet geeft landelijke cijfers én regionale cijfers op het niveau van zorgkantoorregio’s.