Situatie en kenmerken mensen met dementie bleef tussen 2017-2020 grotendeels gelijk (factsheet 7-12 Register Dementiezorg en Ondersteuning)
Nieuws
27-09-2021

Situatie en kenmerken mensen met dementie bleef tussen 2017-2020 grotendeels gelijk (factsheet 7-12 Register Dementiezorg en Ondersteuning)

Uit het Register Dementiezorg en Ondersteuning blijkt dat de situatie van mensen met dementie, evenals de zorg die zij ontvangen, in 2018 en 2019 nauwelijks is veranderd ten opzichte van 2017. Het percentage mensen met dementie dat in een zorginstelling woont, schommelt in Nederland tussen de 36% en 38% en het percentage mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en dementie stijgt licht van 4% naar 5%.

Het Register Dementiezorg en Ondersteuning geeft inzicht in achtergrondkenmerken van mensen met dementie en de zorg en ondersteuning die zij krijgen. Dit wordt gedaan door bestaande gegevens uit verschillende databronnen te combineren. Beleidsmakers, belangenbehartigers, bestuurders en coördinatoren van dementienetwerken kunnen de informatie gebruiken om met regionale en/of landelijke partners in gesprek te gaan.

12 factsheets over de zorg en ondersteuning aan mensen met dementie

Eerder verschenen er zes factsheets (1 t/m 6), met gegevens uit 2017. Deze factsheets zijn nu geactualiseerd (7 t/m 12) met gegevens uit 2018 en 2019. Alle 12 factsheets vindt u rechts op de pagina en bovendien bij het project ‘Register Dementiezorg en Ondersteuning, actualisatie o.b.v. data 2018-2019’.

Onderwerpen 12 factsheets
De onderwerpen die aan bod komen, zijn:

  • Factsheet 1 en 7: achtergrondkenmerken mensen met dementie
  • Factsheet 2 en 8: langdurige zorg
  • Factsheet 3 en 9: ziekenhuisopnamen
  • Factsheet 4 en 10: maatschappelijk ondersteuning
  • Factsheet 5 en 11: medicatieverstrekkingen
  • Factsheet 6 en 12: contacten met de huisarts en de huisartsenpost

Kenmerken en zorgsituatie mensen met dementie afgelopen vier jaar nauwelijks veranderd

De cijfers uit 2018-2019 (gebruikt in factsheets 7-12) zijn grotendeels gelijk aan die uit 2017 (gebruikt in factsheets 1-6). Soms zijn er kleine fluctuaties. Zo woonde in Nederland in 2017 en 2019 38% van de mensen met dementie in een zorginstelling, terwijl dat in 2018 voor 36% gold. Het percentage met een niet-westerse migratieachtergrond lijkt iets te stijgen: in 2019 had in ons land 5% van de mensen met dementie een niet-westerse achtergrond, terwijl dit zowel in 2018 als 2017 nog 4% was. De komende jaren zal blijken of deze trend doorzet.

Over het Register

Tussen 2016 en 2020 is het Register Dementiezorg en Ondersteuning ontwikkeld in het kader van het programma Dementiezorg voor Elkaar (DvE). Het Register bevat bestaande gegevens (van CBS, Dutch Hospital Data en Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn), die binnen de beveiligde remote-access-omgeving van het CBS gekoppeld zijn. Op basis van deze gekoppelde data verschenen eerder de eerste zes factsheets over achtergrondkenmerken van mensen met dementie en het gebruik van verschillende vormen van zorg en ondersteuning, deze zijn gebaseerd op data uit 2017. In de eerste helft van 2021 zijn de factsheets geactualiseerd met data uit 2018-2019, die we nu publiceren als factsheets 7-12.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.