Publicatie

Publicatie datum

Cijfers over 2019, 2018 en 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 9 - Ziekenhuisopnamen van mensen met dementie.

Heide, I. van der, Veer, A. de, Verheij, R., Francke, A. Cijfers over 2019, 2018 en 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 9 - Ziekenhuisopnamen van mensen met dementie. Utrecht: Nivel, 2021. 20 p.
Download de PDF
Deze factsheet vormt een actualisatie van factsheet 3.

Ziekenhuisopnamen hebben vaak een grote impact op mensen met dementie en hun naasten. Mensen met dementie lopen bijvoorbeeld relatief vaak ziekenhuis gerelateerde complicaties op, zoals urineweginfecties, decubitus, longontstekingen en delier, in vergelijking met mensen die geen dementie hebben en hebben een grotere kans op overlijden. Het is daarom belangrijk om ziekenhuisopnamen zoveel mogelijk te voorkomen en de ligduur te beperken. Het doel van deze factsheet is inzicht te geven in de aard en duur van ziekenhuisopnamen van mensen met dementie. Deze factsheet geeft landelijke én regionale cijfers op het niveau van zorgkantoorregio’s.