Publicatie

Publicatie datum

Cijfers over 2019, 2018 en 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 10 – Maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wmo.

Heide, I. van der, Veer, A. de, Verheij, R., Francke, A. Cijfers over 2019, 2018 en 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 10 – Maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wmo. Utrecht: Nivel, 2021. 21 p.
Download de PDF
Deze factsheet vormt een actualisatie van factsheet 4.

Thuiswonende mensen met dementie zonder Wlz indicatie kunnen gebruik maken van verschillende vormen van maatschappelijke ondersteuning gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze factsheet beschrijft in hoeverre mensen met dementie die heel 2019 thuis woonden zonder Wlz indicatie, gebruik maakten van maatschappelijke ondersteuning en van welke typen maatschappelijke ondersteuning zij gebruik maakten. De informatie wordt gegeven op landelijk niveau en op het niveau van zorgkantoorregio’s.