Publicatie

Publicatie datum

Cijfers uit de registratie van ergotherapeuten: peiling april 2021.

Keuper, J., Vis, E., Batenburg, R. Cijfers uit de registratie van ergotherapeuten: peiling april 2021. Utrecht: Nivel, 2022.
Download de PDF
In deze brochure worden de resultaten van de peiling beschreven die in april 2021 is uitgevoerd (ten tijde van de coronapandemie). In hoofdstuk 2 worden enkele achtergrondkenmerken van ergotherapeuten beschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de omvang van de werkzaamheden van werkzame ergotherapeuten en in hoofdstuk 4 op enkele gegevens over hun (primaire) werkplek(ken). Hoofdstuk 5 beschrijft de regionale spreiding van werkzame ergotherapeuten. In hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op de opleiding en ontwikkeling van werkzame ergotherapeuten en in hoofdstuk 7 op de wensen ten aanzien van het inkomen en doorgroeimogelijkheden. Deze brochure sluit af met hoofdstuk 8, waarin enkele kenmerken van niet (meer) werkzame ergotherapeuten worden gepresenteerd. In bijlage A wordt de methode van het onderzoek toegelicht.