Publicatie

Publicatie datum

Coronapandemie vergrootte ongelijke toegang tot zorg voor chronisch zieken met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Schelven, F. van, Scheffer, M., Heijmans, M. Coronapandemie vergrootte ongelijke toegang tot zorg voor chronisch zieken met beperkte gezondheidsvaardigheden. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2023, 101, p. 186-1092.
Lees online
Inleiding
Het Integraal Zorgakkoord benadrukt het belang van gelijke toegang tot zorg, vooral voor kwetsbare groepen. De zorg is echter al jaren minder toegankelijk voor chronisch zieken met beperkte gezondheidsvaardigheden. Tijdens de coronapandemie kwam de toegang tot de zorg onder druk te staan. Mogelijk ervaarden chronisch zieken met beperkte gezondheidsvaardigheden meer nadelige gevolgen van de uit- en afgestelde zorg tijdens de coronapandemie. In dit onderzoek gingen we na op welke manier ervaringen met (gevolgen van) uitgestelde zorg tijdens de coronapandemie samenhangen met gezondheidsvaardigheden.

Methode
Een representatieve steekproef van chronisch zieken (15+ jaar) vulde vragen in over hun ervaringen met (de gevolgen van) uitgestelde zorg tijdens de coronapandemie (N = 1.286). Verschillen tussen mensen met voldoende en beperkte gezondheidsvaardigheden zijn geanalyseerd.

Resultaten
Chronisch zieken met beperkte gezondheidsvaardigheden rapporteerden vaker dat ze te maken hadden met volledig afgezegde zorgafspraken dan chronisch zieken met voldoende gezondheidsvaardigheden. Ook ervaarden ze meer last van de gevolgen van afgezegde of uitgestelde zorgafspraken, zoals een toename van gezondheidsklachten.

Conclusie
Een crisis zoals de coronapandemie kan de ongelijke toegang tot zorg vergroten tussen chronisch zieken met beperkte gezondheidsvaardigheden en chronisch zieken met voldoende gezondheidsvaardigheden. Chronisch zieken met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben ondersteuning van zorgverleners en toegankelijke (digitale) innovaties nodig om hun ziekte goed te managen.