Publicatie

Publicatie datum

Deel zorggebruikers zegt klimaatimpact te willen meewegen bij zorgkeuze.

Verhaar, A., Knottnerus, B., Brabers, A., Wagner, C. Deel zorggebruikers zegt klimaatimpact te willen meewegen bij zorgkeuze. Utrecht: Nivel, 2022. 6 p.
Download de PDF
Nu het klimaatprobleem steeds meer in de belangstelling staat, is het belangrijk om te kijken waar de uitstoot kan worden verminderd. De gezondheidszorg is een sector met een grote klimaatimpact in Nederland. 73% van de zorggebruikers in ons onderzoek was zich hier niet van bewust. 11% tot 13% geeft aan duurzamere zorg te willen ontvangen, ook als die zorg voor henzelf minder effectief zou zijn. Bovendien gaf 62% aan bereid te zijn om een hogere zorgverzekeringspremie te betalen voor duurzamere zorg. De gegevens zijn verzameld met een vragenlijst die in mei 2022 is uitgezet binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. 1.002 panelleden vulden de vragenlijst in (respons 50,1%).