Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie 5 jaar tuchtrecht in de jeugdzorg

Schackmann, L., Sankatsing, V.D.V., Boer, R. de, Bruning, M., Friele, R.D. Evaluatie 5 jaar tuchtrecht in de jeugdzorg Utrecht: Nivel, 2020. 87 p.
Download de PDF
De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voert sinds november 2014 het tuchtrecht in de jeugdzorg1 uit op basis van wet- en regelgeving en hun eigen statuten, middels onafhankelijke rechtspraak door de Colleges van Toezicht en Colleges van Beroep (CvT en CvB). De bepalingen over het tuchtrecht in de Jeugdwet (en het Besluit Jeugdwet) vormen het kader van het tuchtrecht. Nu het tuchtrecht in de jeugdzorg vijf jaar bestaat, is het tijd om het tuchtrecht te evalueren, om te onderzoeken of de gestelde doelstellingen worden behaald, maar vooral ook om te zien of er verbeteringen nodig en mogelijk zijn.

In hoofdstuk 1 geven we inzicht in de uitgangssituatie van het tuchtrecht in de jeugdzorg.
In hoofdstuk 2 wordt, door middel van een analyse van de cijfers uit de jaarverslagen en een analyse van een aantal beslissingen van het tuchtcollege, gekeken hoe het tuchtrecht van SKJ de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd.
In hoofdstuk 3 presenteren we de bevindingen vanuit de praktijk, verzameld onder professionals, cliënten en experts uit het veld.
In hoofdstuk 4 geven we ten slotte een beschouwing op de bevindingen van stap 1 tot en met 4, en vergelijken we de bevindingen met de beoogde en niet-beoogde effecten van het tuchtrecht (hoofdstuk 1).

In dit stuk geven we ook de verschillen en overeenkomsten met het tuchtrecht in andere sectoren weer.