Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie Wet Verzekerdeninvloed.

Holst, L., Willems, A., Meijer, M., Tomassen, M., Brabers, A., Jong, J. de. Evaluatie Wet Verzekerdeninvloed. Utrecht: Nivel, 2023. 74 p.
Download de PDF
Op 1 januari 2021 is de Wet Verzekerdeninvloed in werking getreden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2020). Het idee achter deze wet is dat bij de vormgeving en uitvoering van het beleid van zorgverzekeraars de inbreng van verzekerden dient te worden betrokken. Het doel van dit onderzoek is om te evalueren of de Wet Verzekerdeninvloed doeltreffend is. Om hier inzicht in te krijgen, zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord:
1. In hoeverre voldoen de zorgverzekeraars aan de vereisten voor verzekerdeninvloed?
2. Heeft de Wet Verzekerdeninvloed door middel van deze vereisten geleid tot meer invloed van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars?

Door middel van website- en documentanalyse, vragenlijstonderzoek onder verzekeraars en verzekerden, en interviews met koepelorganisaties, zorgverzekeraars en verzekerdenvertegenwoordiging is inzicht verkregen in bovenstaande twee vragen. Er zijn in 2023, volgens de Vektis Zorgthermometer 2023 (Vektis, 2023) en de kerncijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nederlandse Zorgautoriteit, 2023), twintig zorgverzekeraars in Nederland. Al deze twintig zorgverzekeraars zijn meegenomen in het onderzoek.