Publicatie

Publicatie datum

Factsheet 1: Kenmerken van de populatie en gebruik van ziekenhuis- en huisartsenzorg. Palliatieve zorg in Nederland: feiten en cijfers.

Oosterveld, M., Reyners, A., Heins, M., Boddaert, M., Engels, Y., Heide, A. van der, Onwuteaka-Philipsen, B., Verheij, R., Francke, A. Factsheet 1: Kenmerken van de populatie en gebruik van ziekenhuis- en huisartsenzorg. Palliatieve zorg in Nederland: feiten en cijfers. Utrecht: Nivel, 2020. 9 p.
Download de PDF
Deze eerste factsheet in een reeks van factsheets met feiten en cijfers over aanbod en kwaliteit van palliatieve zorg, gaat over kenmerken van de populatie en het gebruik van ziekenhuis- en huisartsenzorg in het laatste levensjaar. Hiertoe zijn gegevens verzameld over personen die in 2017 overleden aan aandoeningen waarvan bekend is dat deze een chronisch en progressief verloop hebben en veelal gepaard gaan met een behoefte aan palliatieve zorg.